تبلیغات
معماری - مقاله کامل ادبیات و معماری
شنبه 1 مهر 1391

مقاله کامل ادبیات و معماری

   نوشته شده توسط: ابوالفضل اسدی    


مقاله کامل ادبیات و معماری
- مقدمه :
معماری سنتی ایران دارای مفاهیم و معانی خاص به خود است. به گونه ای که اینجانب معتقد می باشم حتی کوچکترین جزء شکل دهنده، در یک اثر معماری دارای مفهوم و معنی خاص به خود است . از اینجا بود که تصمیم گرفتم معانی را در معماری ایرانی درک نمایم . زیرا به نظر بنده دلیل ضعف ما در سده های اخیر، معلولی بوده ناشی از فراموشی مفاهیم، معانی و هر آنچه که گذشتگان ما برای ما به ارث نهاده اند و در نهایت استفادۀ فکر نشده و لجام گسیخته از فرهنگ معماری غربی .
در راه شناخت معماری کتب زیادی را مورد مطالعه قرار داده ام . ولی بی شک آثار استاد دکتر محد منصور فلامکی بیش از سایر کتب چراغ راه من در شناخت مفاهیم و معانی در معماری بوده است . در نظر ایشان ژرف نگری در ادبیات ایران پایۀ درک مفاهیم و معانی در معماری ایران است. بنابراین در توضیح بعضی از بخشها و همچنین برخی از تعاریف، عیناً از متن کتابهای استاد استفاده شده است. زیرا می توان این تعاریف را به عنوان یک سند معتبر به حساب آورد و نیز با بضاعت کمی که دارم نتوانستم کلامی رساتر و گویا تر از آن را پیدا کنم .
متن پیش روی شما که در قالب تحقیقی برای درس انسان، طبیعت و معماری آماده شده است، قصد دارد به رابطه میان ادبیات و معماری پرداخته تا از این میان تفاوتها، شباهتها و تأثیرات این دو بر یکدیگر را استخراج نماید . برای این منظور متن به چند بخش کلی تقسیم شده است . بخش اول به شباهتها و روابط محسوس میان این دو می پردازد و در پایان با یک نتیجه گیری زمینه را برای آغاز مطالعه و تحقیق در بخش دوم که روابط معنایی این دو را مورد بررسی قرار خواهد داد فراهم می سازد . به فراخور نتایج به دست آمده در بخش دوم بخشهای بعدی نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت .

در پایان لازم است از تمام کسانی که بنده را در راستای پیدا کردن مسیر این تحقیق یاری نمودند علی الخصوص استاد عزیزم جناب آقای مهندس نقی زاده که با صبر و حوصله خود زمینه انجام این کار را فراهم آوردند، همینطور دوستان عزیز و فرهیخته ام آقایان مهدی شریفی، روح الله دره شیری و امیر نام آور که حق استادی بر گردن بنده دارند و در این روند،  ضعفهایم را در درک مفاهیم ادبی جبران نموده اند و در بسیاری از موراد با راهنمایی های خود مسیر را برایم مشخص نموده اند . همچنین اساتید عزیزم آقایان ثبوتی و ناصر المعمار نیز تشکر و قدر دانی نمایم و امیدوارم در ادامه کار نیز از راهنمایی های این عزیزان بهره مند گردم .
( 1 ) بخش اول :  شباهتهای محسوس
( 1 . 1 ) گفتار اول :
فضا
فضا چیست ؟
در شعر و معماری چه تعریفی دارد ؟
چه روابطی را می توان بین فضای شعر و معماری بر قرار نمود ؟

( 1 . 1 . 1 ) پیش در آمد :
تعریف ما از فضا چیست ؟ آیا فضا جایی نیست که در آن زندگی می کنیم یا جایی که در خیال خود می پرورانیم ؟
فضا خیال و خیال فضا است . هر چیزی که انسان به آن فکر می کند و یا در خیال خود می پروراند دارای فضایی است . فضا وجود مادی ندارد ولی این قابلیت را دارد که در وجود خود عناصری مادی و یا معنوی را جای دهد . انسان تنها زمانی قادر است حالتی خاص، مثلاً ناراحتی یا خوشحالی را به فردی دیگر منتقل نماید که فضایی غمگین یا شاد ایجاد کرده باشد و این فضا نیز توسط دیگران قابل درک باشد .

باید نکته ای را در اینجا ذکر نمود : « فضا جایی نیست که اشیاء در آن حضور پیدا می کنند بلکه وسیله ای است که به واسطۀ ذات خود زمینه حضور اشیاء را در خود فراهم می سازد . » برای درک این مفهوم کافی است به این نکته توجه داشته باشیم که فضا عنصری غیر مادی است ولی دارای ذاتی خاص، که می تواند اشیاء را در خود جای دهد . یا می توان به این صورت گفت که این اشیاء نیستند که فضایی را شکل می دهند، بلکه این ذات فضاست که اشیائی خاص را در خود جای می دهد و به آنها شکل و شمایلی خاص می بخشد .

حال می خواهیم از تعاریف و توضیحات فوق استفاده نماییم و به تعریفی از فضا در شعر و معماری برسیم تا بتوانیم از پس آن شباهتها و تفاوتهای این دو را بررسی کنیم .

( 2 . 1 . 1 ) شعر و فضای آن :
در پیش در آمد این گفتار ذکر کردیم می توان فضا رابه عنوان وسیله ای در نظر گرفت تا انسانها از طریق آن عواطف، احساسات، تفکرات و ا ندیشه های خود را به دیگران منتقل نمایند . تا انسانی نتواند فضای ذهن خود را که در قالب تفکر یا احساسی خاص به وجود آمده است به تصویر بکشد هیچ فرد دیگری نمی تواند آن را درک نماید . تمامی هنرها وجود خود را از طریق ایجاد فضا بهدست آورده اند . فضایی که هنرمندی با نگرشی خاص نسبت به دنیای پیرامون خود آن را خلق کرده است .

شاعر کیست و شعر چیست ؟ شاعر هم فردی مثل سایر انسانهاست . او در زندگی خود به نگرشی خاص می رسد . او می خواهد سایرین را از این نگرش آگاه کند بنابران نیاز دارد تا فضایی را ایجاد نماید .

شعر، فضای اوست . و شعر در خود کلماتی منظوم، دارای وزن و ریتم را جای داده است .

****
فرو داشت دست از کمربند اوی                                تهمتن چنان خیره مانده بدوی
دو شیر اوژن از جنگ سیر آمدند                                تبه گشته و خسته و دیر آمدند
دگر باره سهراب گرز گران                                        ز زین برکشید بیفشرد ران
بزد گرز و آورد کتفش به درد                                     بپیچید و درد از دلیری بخورد
بخندید سهراب گفت ای سوار                                   بزخم دلیران نهی پایدار
****

 


شعری که در بالا آورده شد گوشه ای از نبرد رستم و سهراب در شاهنامه فردوسی بود . هدف فردوسی ایجاد فضایی بوده که نحوۀ نبرد این دو را به تصویر بکشد . فضایی که او در خیالش به آن شکل داده به گونه ای بسیار زیبا در شعرش به تصویر در آمده است . کلمات در شعر او به واسطه فضایی که در ذهن او بوده است به این شکل آمده اند . و این دقیقاً همان نکته ای است که در پیش درآمد این گفتار ذکر کردیم . این کلمات نیستند که فضای شعر فردوسی را بوجود آورده اند بلکه این فضای شعر اوست که کلماتی اینچنین را طلب می کند .

تمامی شعرا شعر می گویند و نگرش خاص خود را از طریق فضای شعر خود به دیگران منتقل می نمایند . و چون انسانها دارای قالبهای فکری مختلف می باشند هر کدام نگرشی خاص به خود را دارند . نتیجۀ این امر ایجاد زبانهای گوناگون در شعر است که هر کدام تنها مختص به یک فرد میباشد و به راحتی می توان آنها را از هم تمیز داد.


به نام خداوند جان و خرد                              کزین برتر اندیشه بر نگذرد
****
بشنو از نی چون حکایت می کند                     و ز جدایی ها شکایت می کند

****
الا یا ایها الساقی ادر کأساً و ناولها                   که عشق آسان نمود اول ولی افتاده مشکلها

****
اهل کاشانم .          روزگارم بد نیست .
تکه نانی دارم، خرده هوشی، سر سوزن ذوقی .
****

در مورد شعر هر شاعر می توان گفت، فضایی خاص به خود را برای مخاطب پدید می آورد . فضایی که زمینه بروزش را در ذهن مخاطب و به شکل خیالی در خاطر وی به دست می آورد . در اصل فضای شاعر به شکل خیال برای مخاطب قابل درک است و مخاطب نمی تواند آن را به صورت بصری درک کند .

البته درک فضای مورد نظر تمامی شعرا به راحتی برای تمامی افراد میسر نیست . زیرا همانطور که ذکر شد فضای شاعر به شکل خیال در ذهن مخاطب بروز می کند . و مخاطبی که شعری را می خواند دارای سطحی خاص از اطلاعات و دانش می باشد، در اینجا این احتمال وجود دارد خیال وارد شده در مخاطب سطحی یا عمقی باشد، که در هر صورت ممکن است با فضای مورد نظر شاعر در شعرش تفاوت داشته باشد .

****
آنکس که به دست جام دارد            سلطانی جم مدام دارد
آبی که خضر حیات از او یافت           در میکده جو که جام دارد
****

( 3 . 1 . 1 ) فضا در معماری :

فضای معماری نیز به وجود آمده است ؛ تا علایقی خاص، احساساتی ناب و تفکری برتر را به تصویر بکشد . فضای معماری فضایی کالبدی است که به صورت بصری قابل درک می باشد . گرچه همیشه این امکان وجود دارد یا شاید هدف برخی از فضاها در معماری اینچنین بوده است ؛ که فکر را به سویی خاص و به فضای خیالی دیگری معطوف نمایند . نظیر آنچه که در باغ ایرانی مشاهده می کنیم که هدف آن فرار از فشارها و روزمرگیها و سوق دادن فرد به سوی زیبایی های طبیعت و در نهایت به تصویر کشیدن بهشت بوده است .

معماری یعنی خلق و ساماندهی فضاها، فضاهایی که ممکن است هر کدام القا کننده حالتی خاص در مخاطب خود باشند . منتهی مسئله ای که در مورد درک از فضاهای معماری مهم می نماید این نکته می باشد که بیشترین درک از فضای معماری به وسیله چشم صورت می گیرد البته نقش سایر حواس هم در درک برخی از فضاها اهمیت دارد .

معمار یک بنا ایده ای خاص را در سر می پروراند و برای اینکه بتواند این ایده را به تصویر بکشد نیاز به خلق فضا دارد . و این فضای اوست که تعیین می کند کدام دیوار از چه نوع مصالحی و به چه رنگی در کجای فضای او ظاهر شود . شاید خیلی از مردم به غلط این برداشت را داشته باشند فضای معماری را دیوار ها، ستونها و سقفهایی که محصورش کرده اند به وجود آورده است . در صورتی که این برداشت نسبت به فضای معماری کاملاً غلط می باشد چون همانطور که در پیش درآمد ذکر شد این ماهیت فضاست که تعیین می کند کدامین عنصر در کجا قرار گیرد .

معمار می خواهد فضایی خاص را با هدفی خاص خلق کند ؛ مثلا در مساجد، او فضایی را شکل می دهد که احساس تقدس، توحید و هرآنچه که انسان را به خالق خود نزدیک تر می کند در ذهن مخاطب رسوخ کند . نظیر مسجد شیخ لطف الله درمیدان نقش جهان اصفهان که حتی فردی مسیحی نیز آنجا احساس تقدس و سبکی روح می کند و این امر به دلیل فضای خاص خلق شده در آن مسجد است .

آنچه که می توان در مورد فضای معماری به اختصار بیان نمود به شرح زیر می باشد :

- فضای معماری فضایی کالبدی است و از طریق بصری درک می شود

- فضای معماری هدفی خاص را دنبال می کند که القاء هدف آن در تمام افراد جامعه و در سطوح فکری مختلف تقریباً یکسان می باشد . ( نظیر مسجد شیخ لطف الله )

- فضای معماری فضایی است که در دل خود عناصری مادی را جای داده است .

- فضای معماری دارای روح است و در ذهن انسان رسوخ می کند و خیالاتی خاص را پدید می آورد .


( 4 . 1 . 1 ) دیباچه :

فرازهای پیشین گوشه ای بود از آنچه که شعر و معماری خود را به وسیله آن معرفی می نمایند و آن چیزی جز فضا نیست ؛ چون همانطور که ذکر شد هر تفکر، خیال و اندیشه ای برای اینکه خود را معرفی نماید نیاز به خلق فضا دارد و این اولین تشابه معماری و شعر است . البته فضایی که شعر خلق می کند با فضای معماری تفاوت دارد زیرا فضای معماری فضایی مادی است ولی فضای شعر فضایی معنوی می باشد که در خیال شکل می گیرد .

فضای شعر تنها زمانی قابل درک است که فردی شعری را بخواند و این امر به فرد بستگی دارد، یعنی فرد آزاد است که شعری را بخواند یا نخواند . ولی همین فرد هنگامی که از خیابان یا کوچه ای عبور می کند بناهای مختلفی را می بیند ؛ که هریک باهم و در تقابل بایکدیگر نیز فضاهایی را ایجاد نموده اند . در اصل فرد خواسته یا ناخواسته ناچار به درک فضاهایی است که توسط معماران به وجود آمده است . و لی در مورد شعر این طور نیست او تنها زمانی فضای یک شاعر را درک می کند که خود بخواهد و اشعار او را بخواند .

شعری که شاعر می گوید ممکن است دو پهلو باشد و معانی مختلفی از آن درک شود . این مسئله مستقیماً به سطح فکری و اندیشه ای مخاطب مربوط می شود که در سطح آگاهیهای خود چه برداشتی از شعر شاعری خاص دارد . ولی در معماری به این شکل نیست درک از فضاها در غالب موارد بین تمامی سطوح فکری و اندیشه ای فقط یکی می باشد . نظیر احساس سبکی که در مسجد شیخ لطف الله برای هر ناظری پیش می آید .

آنچه که در این گفتار ذکر شد هدفی خاص را دنبال می کند . حال که ما می دانیم تمامی هنرها و از آن میان شعر و معماری وجود خود را مدیون خلق و درک فضا هستند ؛ و خلق و درک هر فصا نیازمند ابزارهایی خاص به خود است بنابراین گفتار های بعدی حول رابطه ها و تشابهات ادبیات و معماری در این زمینه خواهد بود .

 

( 2 . 1 ) گفتار دوم : حرکت

مفهوم حرکت چیست ؟
در شعر و معماری چگونه مطرح می شود ؟
آیا حرکت در شعر و معماری از یک مفهوم سرچشمه می گیرند ؟

 

( 1 . 2 . 1 ) حرکت و مفهوم آن :

در فیزیک حرکت زمانی اتفاق می افتد که جسمی از نقطه ای به نقطه دیگر تغییر مکان یابد . ولی شاید مفهوم فیزیکی حرکت تنها جزئی از مفهوم حرکت در هنر باشد . حرکت در هنر وسیله ای است برای درک فضا همانطور که در گفتار اول ذکر شد تمامی هنرها وجود خود را از طریق خلق فضا به دست می آورند . حال که این فضا خلق شده است وسیله ای لازم است تا آن را درک نماییم و حرکت اولین چیزی است که در این میان خود نمایی می کند .
حرکت در فیزیک یعنی جابجایی یک جسم دریک محیط که تماماً از جنس ماده است ؛ جسمی مادی در محیطی مادی از نقطه ای مادی به نقطۀ مادی دیگری انتقال می یابد . اما حرکت در هنر یعنی پرواز روح، یعنی خروج از دنیای ماده و سفر به دنیای خیال ؛ خیالی که می تواند در محیطی مادی اتفاق بیفتد . انسانها متولد می شوند، رشد می کنند و می میرند . و این ذات هستی است . در اصل آنها از ابتدایی خاص به انتهایی خاص می رسند .
تمام هستی در حرکت است و ما نیز جزئی از آن به شمار می رویم . فضای هستی وجود خود را مدیون حرکت است . سیاراتی که به دور ستارگان می چرخند و منظومه هایی را تشکیل می دهند و آنها نیز به دور خود در چرخش هستند و الی آخر .
می توانیم بگوییم حرکت جوهرۀ درک هر فضایی است . حرکت می تواند به شکل فیزیکی،بصری و یا خیالی با شد .
حرکت فیزیکی : یعنی جابجایی جسم فرد در فضایی که توسط عناصر مادی قابل درک شده اند
حرکت بصری : حتی وقتی که در نقطه ای از فضا به صورت ثابت ایستاده ایم . چشمها حرکت داشته و از نقطه ای به نقطه دیگر تغییر مکان دهند .
حرکت خیالی : گاهی روح انسانها درفضای خاصی از تن جدا می شود و خیالاتی را در ذهن متبادر می نماید و در اصل انسان را از جهانی به جهانی دیگر سوق می دهد و این حرکت، حرکت خیالی است .
باید نکته ای را ذکر نمود، هر حرکتی در ذات خود دارای سکونهایی نیز می باشد . به زبان ساده تر سکون و حرکت در کنار یکدیگر بوده و و در کنار هم است که هر کدام معنی پیدا می کنند . حرکت بی سکون و سکون بی حرکت معنایی ندارد . آیا می توان گفت پایانی بی آغاز یا آغازی بی پایان داریم ؛ حرکت تغییر حالتی است که ابتدا و انتهایش سکون است .
آنچه که در این چند خط ذکر شد خلاصه ای از مفهوم حرکت بود . و یا شاید تغییر دیدگاهی نسبت به آن . در اصل در این مورد می توان گفت هرگاه ذهن انسان از فضایی خاص جدا گردد و به فضایی دیگر ورود نماید ؛ این حرکت بوده است که چنین تغییر مکانی را امکان پذیر کرده است . حرکتی که می تواند از جهانی مادی به جهانی مادی و یا غیر مادی . یا از جهانی غیر مادی به جهانی مادی و یا غیر مادی رخ دهد .
نکته ای در گفتار اول ذکر کردیم ؛ هر هنرمندی از طریق ایجاد فضا قصد دارد احساسات، اندیشه ها و نگرش خاص به خود را در موردی خاص در معرض دید عموم قرار دهد . نگرش او به دنیا را حرکت ایجاد کرده است پس فضایی که او شکل می دهد تنها از طریق حرکت قابل درک است . آنچه در ادامه می آید مفهوم حرکت در شعر و معماری و نحوه بروز آن در این دو می باشد، تا در ادامه تشابهات و تفاوتهای این دو را بررسی نماییم . .

 

( 2 . 2 .1 ) حرکت در شعر :
هر هنرمندی به واسطه حرکت به نگرش خاص خود می رسد ( سیر آفاق و انفس ) . و به همین دلیل است که باید برای درک فضای وی در آن حرکت کنیم . شاعر فردی مثل سایر انسانها دارای تخیل، احساسات و تفکرات خاص به خود می باشد . او در فکر خود را ه می رود یا شاید فکر خود را راه می برد ؛ به سویی خاص به آنجایی که می خواهد در موردش شعر بگوید . مثلاً می خواهد فضای کشته شدن سهراب به دست رستم را به شعر تبدیل کند، او فضا را ایجاد کرده است و خود را در آنجا قرار داده است حال در آن فضا شروع به حرکت می نماید تا احساس واقعی خود را به تصویر بکشد :

****
ازین نامداران و گردنکشان                            کسی هم برد نزد رستم نشان
که سهراب کشتست و افگنده خوار                همی خواست کردن تو را خواستار
چو بشنید رستم سرش خیره گشت               جهان پیش چشمش همه خیره گشت
همی بی تن و تاب و بی توش گشت              بیفتاد از پایو بی هوش گشت
بپرسید از آن پس که آمد به هوش                  بدو گفت با ناله و با خروش
بگو تا چه داری ز رستم نشان                        که گم باد نامش زگردنکشان
****
مفهوم حرکت در این قسمت از شعر فردوسی به خوبی قابل درک است او افکار خود را پیرامون نبرد پدر و پسر به حرکت واداشته است تا فضایی واقعی و ناراحت کننده را به تصویر بکشد . و حال ما شعر او را می خوانیم و خواندن یعنی حرکت و به خیال می رسیم خیالی در دنیایی دیگر و از جنسی دیگر دارای احساساتی ناب که پدری چگونه پسر خود را می کشد و بعد در سوگ آن زاری می کند :

****
چو من نیست گرد گیهان یکی              به مردی بدم پیش او کودکی
بریدن دو دستم سزاوار هست             جز از خاک تیره مبادم نشست            
چه گویم چو آگه بود مادرش                چگونه فرستم کسی را برش
چه گویم چرا کشتمش بی گناه           چرا زور کردم بر و بر سیاه
کدامین پدر هرگز این کار کرد               سزاوارم اکنون به گفتار سرد
****

پس تا به اینجا می دانیم فضایی که شاعر به وسیله حرکت درک و ایجادش می کند تنها با حرکت نیز قابل درک است . منتهی همانطور که قبلاً نیز گفته شد حرکت بدون سکون معنایی ندارد و هر آغازی را پایانی و هر پایانی را آغازی است .
ما شعر شاعر را می خوانیم . هر کدام از ما روحیات خاص به خود را داریم و ممکن است در زمانیکه می خواهیم شروع به خواندن شعر وی نماییم در سر خود خیالاتی خاص داشته باشیم . بهبیان دیگر در فضایی دیگر باشیم ؛ حالا قرار است فضای شاعر را درک کنیم . او ما را به این کار دعوت می نماید، پس باید امکانات این دعوت را نیز مهیا کرده باشد . و دقیقاً همینطور است : او قصد دارد ما را از فضای ذهن خودمان خارج نماید و به فضای ذهن خود وارد کند . بنا براین بین فضای ما و او مکث یا سکونی وجود دارد .
****
بشنو ...
****
ذهن آماده پذیرایی است، از فضای خود خارج و به فضای شاعر وارد می شود و خود را آماده حرکت می نماید .

****
... از نی چون حکایت می کند             از جدایی ها شکایت می کند
کز نیستان تا مرا ببریده اند                 در نفیرم مرد و زن نالیده اند
سینه خواهم شرحه شرحه از فراق      تا بگویم شرح درد اشتیاق
هرکسی کو دور ماند از اصل خویش      باز جوید روزگار وصل خویش
****
خواننده این شعر حرکت خود را در شعر آغاز نموده است او در فضای شاعر راه می رود، همانطور که گفتیم هر آغازی را پایانی است . و شاعر باید این حرکت را در جایی به پایان برساند جایی که معمولا نتیجه هر آنچه که گفته است در آن هویدا می شود .

****
آینه ات دانی چرا غماز نیست                         ز آنکه زنگار از رخش ممتاز نیست
بشنوید ای دوستان این داستان                      خود حقیقت نقد حال ماست آن
****
پس می دانیم شاعر حرکت خود را با سکون آغاز می نماید و با سکون نیز به پایان می رساند . ودقیقاً این حالت در ذهن خواننده اثر وی نیز به وجود می آید . او هم از سکون حرکت و از حرکت سکون می سازد . شاید این مفهوم را در نحوه خواندن شعر توسط افراد نیز دیده باشیم ابتدا با لحنی آرام کم کم اوج می گیرند و باز هم با لحن آرام به پایان می رسانند .

****
الا یا ایها الساقی ادر کأساً و ناولها                    که عشق آسان نمود اول ولی افتاده مشکلها
ببوی نافه ای کاخر صبا زان طرّه بگشاید               زتاب جعد مشکینش چه خون افتاده در دلها
مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هردم         جرس فریاد می دارد که بر بندید محملها
به می سجّاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید          که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل           کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها
همه کارم زخود کامی به بد نامی کشید آخر         نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفلها
حضوری گر همی خواهی ازو غایب مشو حافظ        مَتی مَا تَلق مَن تَهوی دَعِ الدّنیا و اَهملها
****

 


حالا به درک درستی از مفهوم حرکت در شعر رسیده ایم و می توانیم آن را به این شکل بیاننماییم :
حرکت وسیله ای است که شاعر به کمک آن فضای خیالی خود را درک می کند و شعرش را می آفریند و با حرکت دادن خواننده در شعر خود است که فضای مورد نظرش را به وی القا می نماید .

 

( 3 . 2 . 1 ) معماری و حرکت :

براساس گفته های قبلی فضای معماری نیز بر اساس نگرش خاص یک معمار به پیرامون خود به وجود آمده است . او ذهنش را به حرکت وا می دارد تا تفکر کند و فضایی مطابق با آنچه که در ذهن می پرواند خلق نماید .
فضای او در ذهنش خلق شده است، او در فضای ذهنی اش حرکت می کند تا آنچه که قصد خلق کردنش را دارد به خوبی شکل دهد . معمار دست به کار می شود اندیشه های خود را روی کاغذ می کشد او این کار را با حرکت دستش انجام می دهد . در پی همین حرکتها او فضای مورد نظرش را به کمک مصالح شکلی کالبدی می بخشد . تا دیگران نیز آن را درک نمایند .
حرکت در معماری را می توان به شکل سه خاصیت فضایی مشاهده نمود :
الف ) پویایی : فضایی را که القاء کننده حس حرکت فیزیکی ( جابجایی ) در فرد باشد فضای پویا می گوییم . نظیر آنچه در باغ ایرانی مشاهده می نماییم .
ب )سیالیت : فضایی که حرکت را برای چشم ایجاد می کند نه جابجایی در فضا را . در فضای سیال این چشمهای ناظر هستند که حرکت می کنند و فضا را درک می نمایند نه پاهای وی .

- نکته : هر فضای پویایی سیال نیز می باشد زیرا به صورت ناخودآگاه حرکت چشم را نیز ایجاد می نماید.
ج ) مکث : در ابتدا ذکر شد هر حرکتی در ذات خود دارای سکون می باشد و آغاز و پایان هر حرکتی را سکون تشکیل می دهد . در معماری نیز از این اصل استفاده شده است . در صورت اعمال شدن هرگونه تغییر در حرکت و یا حالت آن، فضایی به عنوان فضای مکث در نظر گرفته شده است .
وصل، گذر و اوج در فضای معماری، در قالب همین سه خاصیت یعنی سکون ( مکث )، پویایی ( حرکت فیزیکی )، سیالیت ( حرک بصری ) شکل می گیرند .

 

نمود عینی وصل، گذر و اوج را می توان در مسجد امام اصفهان مشاهده نمود . آنجایی که سردر این مسجد به دلیل تناسبات و تزئینات خود حس ورود را به فرد القا می کند . و فرد برای ورود از خارج به داخل مکثی می کند ( وصل ) سپس وارد فضا می شود و به صورت کاملا غیر ارادی به سوی گنبد پیش می رود و با چشمان خود تزئینات و کاشی های روی دیوارهای حیاط را مشاهده می نماید ( وصل) تا به گنبد خانه برسد، مکث می کند و با چشمان خود تزئینات داخل گنبد را می ببیند ( اوج).
او با مکثی قبل از ورد، حرکت و مجدداً مکث، فضای مسجد امام اصفهان را درک کرده است. ( سکون، حرکت فیزیکی، حرکت بصری – وصل، گذر، اوج )
- نکته : علاوه بر آنچه که در باب حرکت در فضای معماری ذکر شد . فضای معماری قادر است حرکتی را، به سوی خیالی خاص در انسان پدید آورد . نظیر احساس سبکی و تقدسی که در مساجد ایرانی به فرد القا شده و باعث آزادی او از دنیای مادی و پرواز به سوی دنیایی غیر مادی می گردد .
آنچه در مورد حرکت در معماری گفته شد را می توان به این شکل خلاصه نمود : حرکت در معماری وسیله ای است که معمار با استفاده از آن فضای ذهن خود را خلق و درک می نماید و ناظر بر این اثر نیز به وسیله حرکت فضا را درک خواهد نمود . و در پایان این ذات حرکت در فضا است که باعث حرکت ذهن به سوی خیالاتی خاص می شود .

( 4 . 2 . 1 ) دیباچه :

تمام آنچه که در باب حرکت ذکر شد در این کلام خلاصه می شود که حرکت وسیله ای برای درک فضا است . وجود شعر و معماری مدیون خلق فضا و درک فضا مدیون حرکت می باشد . حرکتی که در هر کدام به شکل خاص خود بوده ولی در ذات، دارای یک ریشه می باشد .
حرکت در شعر یعنی خواندن کلمات و ایجاد خیال در ذهن و حرکت در معماری یعنی راه رفتن در میان دیوار ها، ستونها، سقفها و سایر عناصر بصری و ایجاد خیال در ذهن .
در نهایت هدف نهایی هردو ایجاد خیال است با این تفاوت که حرکت در شعر از خیال به خیال و حرکت در معماری از ماده به خیال می باشد . و این کلام به این معنی است که حرکت خیالی در شعر به واسطه عناصر مادی و بصری به وجود نمی آید ولی در معماری به وسیله عناصر مادی و بصری شکل می گیرد .
 

برچسب ها: مقاله کامل ادبیات و معماری ،

buy tadalafil no prescription
جمعه 16 آذر 1397 12:24 ب.ظ

Nicely put, With thanks!
cialis purchasing cipla cialis online cialis 10 doctissimo generic cialis with dapoxetine 5 mg cialis pharmacie en ligne brand cialis nl safe site to buy cialis online safe dosage for cialis venta cialis en espaa usa cialis online
cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:13 ب.ظ

Kudos. Fantastic stuff.
no prescription cialis cheap cialis daily buy cialis cheap 10 mg low cost cialis 20mg only best offers cialis use cialis 20 mg cost cialis 5 mg scheda tecnica cialis tadalafil online price cialis best cialis pills
buy cialis online without a prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:29 ب.ظ

Regards, I appreciate it.
low dose cialis blood pressure cialis 20 mg cut in half prices for cialis 50mg tadalafil 20 mg cost of cialis cvs order generic cialis online cialis flussig wow cialis tadalafil 100mg cialis 5 effetti collaterali how does cialis work
Cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:50 ق.ظ

Whoa tons of excellent information!
buy cialis online legal cialis generic tadalafil buy are there generic cialis buy cialis wow cialis 20 buy cialis sample pack american pharmacy cialis generic cialis soft gels cialis from canada cialis generisches kanada
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 07:25 ب.ظ

With thanks! Wonderful information!
cialis uk next day buy generic cialis the best choice cialis woman price cialis wal mart pharmacy price cialis wal mart pharmacy cialis 20mg purchase once a day cialis cialis purchasing effetti del cialis cialis online napol
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 08:22 ق.ظ

Appreciate it. Numerous stuff.

cialis uk cialis wir preise chinese cialis 50 mg buy original cialis canadian discount cialis prices on cialis 10 mg cialis tablets for sale cialis kaufen bankberweisung generico cialis mexico legalidad de comprar cialis
buy tadalafil no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 08:29 ب.ظ

Amazing facts. Appreciate it!
cialis 20mg preis cf cialis 20mg preis cf cialis rckenschmerzen cialis rezeptfrei cialis wir preise cialis with 2 days delivery cialis farmacias guadalajara cialis 5 mg price cialis best deutschland cialis online
buy cheap cialis coupon
دوشنبه 12 آذر 1397 08:00 ق.ظ

Excellent tips. With thanks.
female cialis no prescription cialis soft tabs for sale cialis wir preise we use it cialis online store cipla cialis online cialis rezeptfrei sterreich safe site to buy cialis online buy cialis online legal prezzo cialis a buon mercato sialis
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 08:00 ب.ظ

Good forum posts. Regards!
cialis herbs order generic cialis online cialis generico canadian drugs generic cialis cialis generique 5 mg opinioni cialis generico cialis en mexico precio order generic cialis online usa cialis online weblink price cialis
Buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 07:27 ق.ظ

Reliable write ups. Kudos.
tesco price cialis tadalafilo generic cialis in vietnam cialis for bph price cialis wal mart pharmacy look here cialis order on line buy cialis online cheapest purchase once a day cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis generico milano
buy cheap cialis no prescription
شنبه 10 آذر 1397 08:15 ب.ظ

Beneficial stuff. Thanks!
cialis uk purchasing cialis on the internet cialis generic availability generic for cialis we like it cialis soft gel where do you buy cialis cialis vs viagra buying brand cialis online order generic cialis online prix cialis once a da
buy generic cialis online
شنبه 10 آذر 1397 07:06 ق.ظ

Really all kinds of beneficial material.
can i take cialis and ecstasy when will generic cialis be available cost of cialis cvs order generic cialis online safe dosage for cialis cialis 20mg preis cf cialis rezeptfrei buying cialis on internet calis generic cialis pro
buy cialis with no prescription
جمعه 9 آذر 1397 07:48 ب.ظ

Info certainly applied..
cialis for sale south africa ou acheter du cialis pas cher ou acheter du cialis pas cher cialis for daily use effetti del cialis cialis generico lilly only best offers cialis use recommended site cialis kanada cialis reviews we use it 50 mg cialis dose
Buy cialis
جمعه 9 آذر 1397 07:59 ق.ظ

Great posts, Regards!
import cialis cheap cialis get cheap cialis viagra vs cialis vs levitra the best site cialis tablets cialis lilly tadalafi cialis pills boards cialis australian price cialis 20mg preis cf cialis generico online
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:50 ب.ظ

Nicely put, Thanks!
price cialis per pill comprar cialis 10 espa241a buy cialis cialis 5 mg funziona cialis authentique suisse prices on cialis 10 mg generic cialis soft gels cilas cialis 05 female cialis no prescription
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:14 ق.ظ

Great facts. Thank you.
viagra vs cialis vs levitra cialis alternative cialis 50 mg soft tab cialis preise schweiz only best offers 100mg cialis cialis flussig cialis reviews click now cialis from canada cialis generic tadalafil buy order a sample of cialis
buy cialis online best price
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:26 ب.ظ

Many thanks. I value it.
cialis et insomni generic cialis tadalafil price cialis per pill overnight cialis tadalafil cialis australian price legalidad de comprar cialis cialis vs viagra compare prices cialis uk cialis et insomni only here cialis pills
Generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:40 ق.ظ

Kudos, I value this!
cialis kamagra levitra cialis sans ordonnance cialis online napol costo in farmacia cialis we like it cialis price cialis 5mg billiger cialis efficacit cialis side effects dangers look here cialis order on line cialis 5 effetti collaterali
Cialis 20 mg
چهارشنبه 11 مهر 1397 10:16 ق.ظ

Thanks. Helpful stuff!
rezeptfrei cialis apotheke cialis online sublingual cialis online cialis para que sirve cialis generico in farmacia cialis patentablauf in deutschland cialis online deutschland 200 cialis coupon cost of cialis per pill cialis without a doctor's prescription
Buy cialis online
دوشنبه 9 مهر 1397 08:14 ق.ظ

Regards, Lots of forum posts.

buying cialis in colombia sialis cialis uk next day dosagem ideal cialis ou trouver cialis sur le net tadalafil tablets cialis online holland only now cialis 20 mg cialis 5mg cialis en mexico precio
canadian pharmaceuticals
یکشنبه 1 مهر 1397 08:50 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
canada medication online pharmacies buy vistagra usa canada viagra canadianpharmacyusa24h is it legal online pharmacies of canada canadian prescriptions online canadian medications, liraglutide canadian pharmacy canada online pharmacies for men
cialisbuys.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:46 ب.ظ

Amazing tons of superb information!
cialis dose 30mg cialis official site cialis 20mg preis cf generic for cialis if a woman takes a mans cialis prices on cialis 10 mg cialis cost achat cialis en europe acquisto online cialis viagra vs cialis
http://canadianpharmacyies.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:08 ب.ظ

Nicely put, Many thanks!
how to buy viagra online uk viagra online pharmacy viagra buy price viagra viagra to buy online uk viagra online pharmacy uk buy generic viagra online uk next day delivery canadian viagra online buy real viagra sildenafil buy online uk cheap generic viagra online
http://eddrugsgeneric.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:42 ب.ظ

You mentioned it fantastically!
generic cialis at the pharmacy cialis cost discount cialis cialis canadian drugs cialis 20mg chinese cialis 50 mg only best offers 100mg cialis cialis coupons printable viagra or cialis ou trouver cialis sur le net
http://cialisiv.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:29 ب.ظ

Cheers. I enjoy this!
cialis tablets cialis pills price each cialis pas cher paris cialis dosage cialis generika estudios de cialis genricos cialis usa cost cialis uk 5 mg cialis coupon printable we use it cialis online store
Buy generic cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:53 ب.ظ

This is nicely put. !
cialis prezzo in linea basso tadalafil generic cialis australian price cialis 30 day sample viagra cialis levitra enter site natural cialis cialis sicuro in linea recommended site cialis kanada wow cialis tadalafil 100mg dose size of cialis
Buy cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 12:56 ب.ظ

You said it very well.
free generic cialis best generic drugs cialis tadalafil cialis pills boards canadian discount cialis cialis generico lilly cialis y deporte we use it cialis online store dosagem ideal cialis cialis price in bangalore
Generic cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 01:13 ب.ظ

Nicely put. Thanks!
order generic cialis online only now cialis for sale in us generic cialis if a woman takes a mans cialis precios cialis peru recommended site cialis kanada cialis 5 mg effetti collateral sialis acheter du cialis a geneve walgreens price for cialis
Viagra coupon
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 07:35 ب.ظ

Wow lots of wonderful material!
buy viagra pharmacy where can i buy the cheapest viagra buy viagra generic buy viagra in china where to buy viagra uk online viagra without prescription buy viagra online overnight where to buy viagra uk sildenafil generic uk buy viagra usa online
Buy generic cialis
یکشنبه 5 فروردین 1397 04:15 ق.ظ

With thanks! A lot of stuff!

cialis daily new zealand chinese cialis 50 mg how do cialis pills work we like it cialis price wow cialis tadalafil 100mg buy cialis cheap 10 mg the best site cialis tablets generic cialis cialis generico prix cialis once a da
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30