تبلیغات
معماری - نکات کلیدی اتوکد
جمعه 22 اردیبهشت 1391

نکات کلیدی اتوکد

   نوشته شده توسط: ابوالفضل اسدی    نوع مطلب :اتوکد ،نکات کلیدی جهت یادگیری سریع اتوکد

 دستورات را در اتوکد می توان با تایپ فرمان در خط فرمان و از منوی کرکره ای و نوار ابزار اجرا کرد که روش اجرای دستور از روی نوار ابزار سریعتر از بقیه حالتها است .    

 جهت تغییر نام نقشه ها ویا ذخیره کردن نقشه با یک نام جدید می باشد. Save as 

Open برای باز کردن نقشه های ذخیره شده می باشد.                                                                                                                                                                                

New برای شروع نقشه ی جدید می باشد . 

Save برای ذخیره کردن نقشه ها با یک نام می باشدو نقشه های ذخیره شده در اتوکد با پسوند.dwg ذخیره می شوند.

  Quit  جهت خروج از برنامه اتوکد بکار می رود .

 Undo  : جهت لغو رستورات اجرا شده بکار می رود محدودیت اجرا ندارد و هر چند بار که بخواهیم می توانیم آن را بکار ببریم  ، تا نقطه ی آغازین نقشه  

 Redo : برای بازیابی آخرین موضوعی که توسط Undo  حذف شده است می باشد و فقط یک مرحله عمل می کند و بلافاصله بعد از Undo   باید اجرا شود .

   Oops : : برای بازیابی آخرین موضوعی که توسط Erase  حذف شده است می باشد و فرق آن با Redo در آن است که نیاز نیست بعد از انجام Undo   بکاررود و هر موقع که آن را بکارببریم آخرین موضوع را بازیابی می کند .

   Limits : جهت مشخص کردن محدوده کار ترسیم یا تعیین اندازه کاغذ بکار می رود .

 Erase  : برای حذف موضوعات رسم شده در نقشه بکار می رود .

 Chamfer  : وظیفه این فرمان پخ زدن گوشه های یک چند ضلعی می باشد.

 Fillet    : وظیفه این فرمان گرد کردن گوشه های یک چند ضلعی می باشد .

 ٍEllipse :  ترسیم بیضی

 ٍEllipse Arc   :  ترسیم کمانی از بیضی

 View ports یا Vports : تقسیم بندی صفحه ی اتوکد به چند قسمت دلخواه

 View Point یا Vpoint : برای نمایش سه بعدی از زوایای مختلف

 Plot یا Print  : برای چاپ نقشه ها بر روی کاغذ از این فرمان استفاده می شود  

 Plot preview : برای مشاهده نقشه بر روی کاغذ قبل از چاپ  ……………………………………………………………………………………………..

   حالت های انتخاب موضوع

 Select objects : انتخاب تک تک موضوعات

 Crossing : باز کردن پنجره روی موضوعات از راست به چپ و تمام موضوعات داخل پنجره حتی اگر قسمتی از آنها داخل پنجره  باشد انتخاب می شوند .

   Window  : : باز کردن پنجره روی موضوعات از چپ به راست و تمام موضوعاتی که کاملا داخل پنجره پنجره باشد انتخاب می شوند .

   All : تایپ و اینتر در جلوی خط فرمان باعث انتخاب تمام موضوعات ترسیم می شود .

 Fence:  تایپ و اینتر در خط فرمان و ترسیم خط ابتدا و انتهای موصوعات موازی

 Last  : برای انتخاب آخرین موضوع ترسیم شده در خط فرمان تایپ و اینتر می شود .

 Remove : برای اینکه موضوعی را از حالت انتخاب خارج کنیم جلوی خط فرمان Remove تایپ با انتخاب مجدد موضوع از حالت انتخاب خارج می شود . این کار را می توان با نگه داشتن دکمه ی Shift و انتخاب مجدد موضوع نیز انجام داد .

............................................................

   Line  : برای ترسیم خط بکار می رود .

 X line  یا Construction line  : برای ترسیم خط تا بی نهایت بکار می رود .

دارای گزینه های زیر می باشد .

 Horizontal  ترسیم خطوط افقی موازی تا بی نهایت

 Vertical  ترسیم خطوط عمودی موازی تا بی نهایت

 Angular  ترسیم خطوط مورب موازی تا بی نهایت

 Offset ترسیم خطوط موازی خط رسم شده تا بی نهایت

 Bisect ترسیم خطوط متحدالمرکز تا بی نهایت  

..................................................................

 Ray  : ترسیم نیم خط تا بی نهایت

 Trace  : جهت ترسیم خط با پهنای لازم به صورت توپر یا توخالی استفاده می شود.  

 Rectangle   : ترسیم چهار ضلعی

 Hatch : هاشور زدن سطوح مختلف

 (Scale مقیاس هاشور– Pattern type انتخاب نوع هاشور–Pick point انتخاب سطوح بسته- Select object انتخاب سطوح باز )  

 Multi line : برای ترسیم دو خط همزمان

 (اجرای فرمان +تایپ Scale و اینتر+ وارد کردن فاصله ی بین دو خط و اینتر +  ترسیم خط )

Multi line edit : ویرایش خطوط مرکب

 Poly line  : ترسیم خطوط شکسته و خط و کمان بهم پیوسته و خط با ضخامت ابتدا و انتهای متفاوت

 Pedit : ویرایش خطوط ترسیم شده با فرمان Poly line

  Sp line : برای ترسیم خطوط منحنی و مارپیچ

..............................................

 Polygon : ترسیم چند ضلعی منتظم از سه ضلعی تا 1024ضلعی

  اجرای دستور + تعداد اضلاع + انتخاب یکی از روشهای زیر

  الف )Edge  ترسیم چند ضلعی با داشتن ضلع آن

 ب) I  ترسیم چند ضلعی با داشتن شعاع دایره محاطی 

 ج ) C    ترسیم چند ضلعی با داشتن شعاع دایره محیطی  

.............................................................

 Arc : ترسیم کمان

 و حالت پیش فرض روی نوارابزار حالت شروع ، مرکز ، انتها  می باشد.

  شروع ، مرکز ، انتها  End ، Center  ،  Start

 شروع ،مرکز ، زاویه  Angle ، Center ، Start

 شروع ، مرکز ، طول کمان  Length ، Center ، Start

 شروع ،انتها ، زاویه Angle ، End ، Start

 شروع ، انتها ، جهت کمان Direction ، End ، Start

 شروع ، انتها ، شعاع Radius ، End ، Start

 مرکز ، شروع ، انتها  End ، Start ، Center

 مرکز ، شروع ، زاویه  Angle ، Start ، Center

 مرکز ، شروع ، طول کمان  Length ، Start ، Center

 رسم کمان که به کمان قبلی وصل می شود  Continue      

...................................................

  Circle  : رسم دایره 

و دارای شش حالت بوده و حالت پیش فرض روی نوار ابزار حالت مرکز و شعاع دایره می باشد .

 مرکز و شعاع دایره Radius  ،  Center  

مرکزو قطر دایره    Center ،  Diameter

 با داشتن دو نقطه روی محیط دایره 2 Point

 با داشتن سه نقطه روی محیط دایر 3 Point

 با داشتن دو مماس و شعاع Radius   ، Tan ،  Tan

 با داشتن سه مماس Tan ،  Tan  ، Tan 

............................................................................

 Point  : برای ترسیم نقطه روی نقشه بکار می رود .

 ( Multiple point چند نقطه -  Single point یک نقطه )

 Point Style : برای تعیین سبک نقاط ، یا شکلهای مختلف نقطه

 Pd mode : برای تغییر شکل نقاط ترسیمی

 Divide  : جهت تقسیم بندی یک خط به چند قسمت مساوی بکار می رود .

 Measure : جهت تقسیم بندی یک خط به اندازه های لازم بکار می روددر انتهاممکن است مقداری از خط به صورت باقی مانده بماند . ............................................................................................................................................................   Donut : برای ترسیم حلقه به صورت توپر یا تو خالی بکار می رود .

اگرFill در حالت onباشد توپر و اگرFill در حالت  Off باشد توخالی رسم می شود .  

( اجرای فرمان + قطر داخلی + قطر خارجی +انتخاب مرکز حلقه )

olid: برای ترسیم سه ضلعی و چهار ضلعی توپر بکار می رود . ...................................................................................................................................................... Area : برای تعیین محیط و مساحت شکلهای مختلف بکار می رود .در حالت معمول بعد از اجرای فرمان روی گوشه های چندضلعی کلیک می کنیم .

 برای شکلهایی مثل دایره و چند ضلعی ها باتایپ Objectروی محیط آنها کلیک کرده وگزینه ی Add برای جمع کردن مساحت چند شکل با هم بوده و گزینه ی Subtract برای تفریق مساحت ها از هم می باشد .

   Id point :  برای تعیین مختصات مطلق نقاط اتوکد می باشد .

 Distance : جهت تعیین فاصله ی بین دو نقطهانتخابی در صفحه بکار می رود .

 List : جهت تعیین تعیین فهرستی از موضوعات ترسیم شده در صفحه بکار می رود و تمام اطلاعات شکلهای ترسیم شده از جمله محیط ، مساحت ، مختصات مزکز دایره ، شعاع دایره و مختصات ابتدا و انتهای خطوط و غیره را نمایش می دهد .

 Time  : تاریخ و  زمان ترسیم نقشه ها را نمایش می دهد .

 Status : میزان حافظه Ram  - فضای خالی هارددیسک  - و وضعیت Grid – snap – ortho – Qtext را نمایش می دهد. ………………………………………………………………………………  

 Break : جهت حذف قسمتی از یک خط بین دو نقطه بکار می رود. .بعد از اجرا خط به دو موضوع مختلف تبدیل می شود.  

 Break at point : جهت حذف در یک نقطه از خط یا موضوع بکار می رود .بعد از اجرا خط به دو موضوع مختلف تبدیل می شود.  

 Join : جهت متصل کردن دو خط که دقیقاًدر راستای هم باشند به شرطی که اگر یکی از آنها را گسترش بدهیم به دیگری برخورد کند استفاده می شودو دو خط را تبدیل به یک خط می کند .

 Extend  : جهت امتداد،گسترش دادن یا وصل کردن یک خط تا خط دیگر استفاده می شود به شرط داشتن نقطه ی تلاقی  

 Trim  : جهت لبه های زائداشکال بکار میرود.

   Explode : جهت تجزیه شکلهایی که از چند جزء بهم پیوسته تشکیل می شوند استفاده می شود .

 ( Rectangle – Polygon – Poly line – Multi line )    

Make block : ساخت بلوک

 ( Block name نام بلوک–Base point  نقطه ی احضار بلوک- List block name نام بلوکهای موجود– Select objects انتخاب موضوع )

 Insert block : استفاده ازبلوکهای ساخته شده و ازقسمت Fillمی توان ازبلوک های موجود نقشه های دیگراستفاده کرد .

 Color : جهت انتخاب رنگ قلم بکار می رود .

 Copy : از این فرمان جهت نسخه برداری از موضوعات و تکثیر آن استفاده می شود.  

 Move   : از این فرمان جهت انتقال یک موضوع در صفحه ترسیم از نقطه ای به نقطه ی دیگر استفاده می شود .   Offset : کپی کردن ازموضوعات به صورت موازی (خط ) ویاباهمان مرکزقبلی (دایره وچند ضلعی ها )    Mirror : برای قرینه سازی موضوعات در نقشه ها از فرمان Mirror  استفاده می شود.

 Line type : برای انتخاب انواع مختلف خط از مخزن acad .lin 

Scale  : جهت تغییر مقیاس نقشه ها استفاده می شود .

 Lt scale  : برای تغییر مقیاس خط بجز خط ممتد 

 Rotate  : وظیفه این فرمان چرخش شکل ترسیم شده می باشد.

 Match   properties  : از این فرمان برای انتقال خصوصیات یک شکل به شکل دیگر استفاده می شود. ...................................................................................................................................................... Lengthen  : ازاین فرمان برای تغییرطول خطی که رسم شده است استفاده می شود.

 طول جدید خط Totale 

Delta  تایپ مقدار افزایش یا کاهش

Dynamic  افزایش یا کاهش طول توسط موس

 درصد کوتاه سازی یا افزایش Percent 

......................................................................................

Stretch   : ازاین فرمان جهت کشیدگی ( بزرگ ترشدن یاکوچک ترشدن ) اشکال ترسیم شده استفاده می شود . بهترین روش انتخاب موضوع به روش Crossing  ( پنجره از راست به چپ ) می باشد . ..................................................................................................................................................  Zoom : از این فرمان برای محدود کردن یا افزایش دادن منطقه دید روی نقشه ها از آن استفاده می شود و دارای حالات زیر می باشد.

Zoom window  باز کردن پنجره دور محدوده مشخص مورد نظر

 Zoom Extent کل محدوده ترسیم شده را به کاربر نشان می دهد

 Zoom previous محدوده رسم قبل ازZoom   را نمایش می دهد

 Zoom All     محدوده کل رسم را به کار بر نشان می دهد

 Zoom Dynamic نمایش منطقه دید جاری و جا بجا کردن آن

 Zoom center      با کلیک واینتر روی هر نقطه به عنوان مرکز صفحه دید انتخاب می شود

 Zoom   (in) با هر بار فشردن این دکمه نقشه دو برابر می شود

 Zoom   (out)  با هر بار فشردن این دکمه نقشه نصف می شود 

 Zoom Real time بااجرا و نگه داشتن کلیک و باحرکت موس به جلو نقشه بزرگ و با حرکت  موس به عقب نقشه کوچک می شود

 Zoom scale ضریبی برای بزرگ تر شدن یا کوچک تر شدن وارد می شود 

 pan  برای جا به جا کردن منطقه دید در نقشه استفاده می شود   

...................................................................

 ابزار کمک ترسیم (Drafting setting  یا object snap setting )

  ابتدا و انتهای خط     انتخاب پای عمود     نقطه وسط خط یا کمان برای ترسیم خطی مماس بر دایره  مرکز دایره یا کمان  نزدیک ترین موضوع به موس انتخاب مرکز نقطه    مرکز تلاقی دو خط غیر موازی نقاط0 – 90 –180– 270 روی محیط دایره      نقاط تلاقی دو خط و خط با دایره نقطه ی شروع متن     ............................................................................................................................................. Dimension : از این فرمان جهت اندازه گیری نقشه ها استفاده می شود .


 برای اندازه گذاری در اطراف پلان بهترین حالت اندازه گذاری روشcontinue می باشد.                     

Linerاندازه گذاری خطی

 اندازه گذاری متوالی Continue

 اندازه گذاری مورب Aligned

 اندازه گذاری نسبت به مبناء Base line

 اندازه گذاری شعاع دایره یا کمان Radius

 مشخص کردن مرکز دایره Center mark

 اندازه گذاری قطردایره یا کمان Diameter

 خطوط کمکی   Leader

 اندازه گذاری زاویه ای از دایره Angular

 اندازه گذاری طول کمان Arc length   

............................................................

  Multiline text : نوشتن متن به صورت صفحه ای و پاراگرافی و متن های طولانی

 Singleline text : نوشتن متن به صورت خطی روی نقشه      ......................................................................................................................  

   Layer : جهت ایجاد لایه بندی در نقشه ها بکار می رود

 Lock: لایه قفل می شود، دیده می شود، ولی انتخاب نمی شود .

 Unlock : لایه دیده شده و قابل انتخاب هم می باشد .

 Freeze : لایه منجمد شده و از صفحه محو شده ، لایه جاری را هم نمی توان منجمد کرد .

 New : ایجاد لایه جدید

 Color : انتخاب رنگ برای لایه مورد نظر

 Line type :  انتخاب خط برای لایه مورد نظر

 Current : با انتخاب لایه و زدن این دکمه ، لایه به عنوان لایه جاری انتخاب می شود .

 Off : باعث خاموش شدن لایه می شود .

 on : باعث روشن شدن لایه می شود.

 Delete : برای پاک کردن یا حذف لایه بکار می رود. لایه ای که روی همه ی لایه ها قرار دارد و کار روی آن انجام می شود لایه جاری نامیده می شود. همه نقشه ها یک لایه بعنوان لایه صفر دارند که قابل تغییر نام و حذف شدن ندارد. ......................................................................................................................

buy cialis without a doctor's prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:41 ب.ظ

Excellent data. Thanks a lot.
side effects of cialis cialis rckenschmerzen cialis tablets australia cialis ahumada cialis 20mg no prescription cialis cheap cialis manufacturer coupon how to buy cialis online usa rezeptfrei cialis apotheke generic cialis review uk
Cialis 20 mg
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:12 ق.ظ

You suggested it superbly.
we like it cialis price interactions for cialis brand cialis generic look here cialis order on line generico cialis mexico enter site natural cialis only now cialis for sale in us purchasing cialis on the internet cialis coupons cialis italia gratis
buy cialis germany
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:41 ق.ظ

This is nicely said. !
cialis 30 day trial coupon cialis rezeptfrei sterreich fast cialis online prices on cialis 10 mg tadalafil tablets cialis generique 5 mg cialis for bph we recommend cheapest cialis cialis flussig buying cialis on internet
buy cheap cialis no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 11:13 ب.ظ

You said it very well..
achat cialis en suisse acquistare cialis internet buy cialis cheap 10 mg comprar cialis navarr chinese cialis 50 mg generic cialis pill online pastillas cialis y alcoho cialis usa cost the best site cialis tablets cheap cialis
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 12:16 ب.ظ

You made your point extremely clearly..
calis canada discount drugs cialis enter site natural cialis rezeptfrei cialis apotheke cialis pas cher paris how to purchase cialis on line dosagem ideal cialis cialis pills boards achat cialis en itali cialis generico postepay
Cialis generic
سه شنبه 13 آذر 1397 12:43 ق.ظ

Nicely put. Many thanks.
cialis authentique suisse cialis efficacit acquistare cialis internet cheap cialis cialis cost interactions for cialis cialis generico en mexico get cheap cialis can i take cialis and ecstasy cialis prices in england
buy cials online
دوشنبه 12 آذر 1397 11:44 ق.ظ

With thanks! Plenty of advice.

bulk cialis cialis coupons printable cialis rezeptfrei sterreich cialis 20mg cialis generico lilly weblink price cialis cialis wir preise cialis official site acheter cialis kamagra cialis for bph
Cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 12:19 ق.ظ

Nicely put, Many thanks.
buying cialis on internet low cost cialis 20mg callus cialis 10 doctissimo cialis bula cialis pas cher paris cialis super kamagra cialis pills tadalafil 5mg cialis canada on line
Online cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 11:10 ق.ظ

Superb write ups. Thanks a lot.
side effects of cialis buying brand cialis online prezzo di cialis in bulgaria generic low dose cialis india cialis 100mg cost cialis generico online cialis official site cialis prezzo in linea basso cialis flussig weblink price cialis
buy cheap cialis coupon
یکشنبه 11 آذر 1397 12:20 ق.ظ

Thanks a lot! Ample facts!

cialis 30 day trial coupon cialis daily new zealand tesco price cialis canadian drugs generic cialis viagra vs cialis cialis australia org tadalafil tablets we choice cialis uk cialis prezzo al pubblico cialis rckenschmerzen
buy cialis online best price
شنبه 10 آذر 1397 11:05 ق.ظ

Incredible loads of awesome info.
chinese cialis 50 mg prezzo di cialis in bulgaria generic cialis cialis 200 dollar savings card cialis kaufen wo we choice cialis pfizer india cialis prezzo di mercato cialis rezeptfrei sterreich prezzo cialis a buon mercato cialis from canada
Cialis 20 mg
جمعه 9 آذر 1397 11:48 ب.ظ

Good write ups. Thank you!
cialis cost cialis kaufen cialis dosage preis cialis 20mg schweiz 5 mg cialis coupon printable purchasing cialis on the internet how to purchase cialis on line click here cialis daily uk tarif cialis france cuanto cuesta cialis yaho
buy cialis online safely
جمعه 9 آذر 1397 12:10 ب.ظ

Thanks, Quite a lot of material!

brand cialis nl cialis tablets australia brand cialis generic cialis in sconto viagra vs cialis vs levitra if a woman takes a mans cialis prix cialis once a da cialis mit grapefruitsaft when will generic cialis be available cialis free trial
Cialis 20 mg
جمعه 9 آذر 1397 12:44 ق.ظ

Kudos! Loads of data.

we choice cialis pfizer india prezzo di cialis in bulgaria we like it safe cheap cialis cialis australia org cialis 20mg canada discount drugs cialis canadian drugs generic cialis recommended site cialis kanada we recommend cheapest cialis cialis super kamagra
buy cialis usa
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:23 ب.ظ

Nicely put, Kudos!
cialis 10mg prix pharmaci rx cialis para comprar cialis 5 effetti collaterali cialis savings card online prescriptions cialis cialis flussig side effects for cialis look here cialis order on line cialis lilly tadalafi rezeptfrei cialis apotheke
buy cialis pills online
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:39 ب.ظ

Very good write ups. Kudos!
viagra cialis levitra cialis generico en mexico cialis lilly tadalafi if a woman takes a mans cialis 200 cialis coupon cialis generico postepay cost of cialis per pill cialis herbs opinioni cialis generico cialis 20 mg best price
Free Expired Web 2.0 List
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:36 ق.ظ
Here is where I put all of my expired web 2.0 accounts. I scrape massive lists and then check to see
if they’re expired. I think you’ll be surprised by the number of accounts that I
come across. Hopefully, you’ll be able to put these expired accounts to
good use.
buy cialis online us pharmacy
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:36 ق.ظ

You said that exceptionally well!
tadalafil generic buy cialis online usa cialis online cialis authentique suisse acquistare cialis internet prix cialis once a da acheter du cialis a geneve acquistare cialis internet cialis generique 5 mg cialis canada
Free Proxy List
سه شنبه 6 آذر 1397 04:27 ق.ظ
Every 60 minutes there are new public proxies added. You can directly import these into your SEO tools or do it manually.
There are proxies for ScrapeBox and all other tools. Let me know if you need free public proxies for other tools.
I’ll try to add them if I can.
miss_ksu
یکشنبه 4 آذر 1397 01:15 ب.ظ
Are you in the mood for a little blonde visual satisfaction? If so,
then you really need to take a look at http://www.camgirl.pw/miss_ksu/ She is the
type of girl who knows how to put some led in a man’s pencil.
levitra online
پنجشنبه 19 مهر 1397 12:52 ق.ظ

You said that superbly!
levitra generic buy generic levitra buy levitra levitra 10 mg kopen levitra generic vardenafil 20mg levitra 20mg levitra 10 mg prezzo levitra 20mg vardenafil
buy cialis online
سه شنبه 10 مهر 1397 12:49 ق.ظ

You actually explained this terrifically.
enter site very cheap cialis prescription doctor cialis when can i take another cialis cialis patent expiration sialis achat cialis en suisse online prescriptions cialis buy name brand cialis on line cialis therapie comprar cialis 10 espa241a
buy cialis online best price
شنبه 7 مهر 1397 10:56 ب.ظ

Kudos, I appreciate it.
cialis 5 mg schweiz generic cialis in vietnam best generic drugs cialis recommended site cialis kanada cialis kaufen cialis 20 mg cut in half viagra cialis levitra cialis arginine interactio we choice cialis pfizer india cialis name brand cheap
http://cialissi.com/
شنبه 7 مهر 1397 07:26 ب.ظ

Fantastic advice. Regards.
cialis diario compra cialis manufacturer coupon cialis price thailand try it no rx cialis cialis for sale south africa side effects of cialis cialis free trial cialis generico en mexico can i take cialis and ecstasy we choice cialis uk
canadian pharmaceuticals reviews
شنبه 31 شهریور 1397 02:20 ب.ظ

You reported this superbly.
canadian pharmacys canadian prescriptions online serc 24 mg canada medication list buy viagra 25mg canada online pharmacies reviews top rated canadian pharmacies online canadian pharmaceuticals companies canada online pharmacies legitimate canadian mail order pharmacies canadian prescription drugstore
cialisvipsale.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 01:13 ب.ظ

Wow lots of great advice!
il cialis quanto costa cialis 5 mg effetti collateral cialis herbs enter site very cheap cialis dose size of cialis side effects of cialis female cialis no prescription rezeptfrei cialis apotheke cialis canadian drugs generic cialis levitra
KSA
سه شنبه 20 شهریور 1397 04:25 ق.ظ
What ɑ stuff oof un-ambiguity and preserveness of valuable knowledge аbout unexpectwd feelings.
http://cialisvonline.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:54 ق.ظ

Many thanks! I appreciate it!
cialis en mexico precio buy cialis online venta cialis en espaa cialis with 2 days delivery buy name brand cialis on line cialis coupons printable safe dosage for cialis we use it 50 mg cialis dose costo in farmacia cialis only here cialis pills
canadianpharmacyonli.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:06 ب.ظ

With thanks, I like it.
online pharmacy most reliable canadian pharmacies online drug store trust pharmacy of canada aarp recommended canadian online pharmacies drugs for sale usa top rated canadian pharmacies online canadian medications list canadian rx world pharmacy drugstore online india
buy viagra without
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:28 ق.ظ

You reported it really well!
buy viagra cheapest price where to buy viagra without a prescription how to get viagra cheap i want to buy viagra buy viagra online discount buy viagra super active online where can you purchase viagra buy cheap viagra online usa generic viagra online uk how to buy generic viagra online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30