تبلیغات
معماری - نکات کلیدی اتوکد
جمعه 22 اردیبهشت 1391

نکات کلیدی اتوکد

   نوشته شده توسط: ابوالفضل اسدی    نوع مطلب :اتوکد ،نکات کلیدی جهت یادگیری سریع اتوکد

 دستورات را در اتوکد می توان با تایپ فرمان در خط فرمان و از منوی کرکره ای و نوار ابزار اجرا کرد که روش اجرای دستور از روی نوار ابزار سریعتر از بقیه حالتها است .    

 جهت تغییر نام نقشه ها ویا ذخیره کردن نقشه با یک نام جدید می باشد. Save as 

Open برای باز کردن نقشه های ذخیره شده می باشد.                                                                                                                                                                                

New برای شروع نقشه ی جدید می باشد . 

Save برای ذخیره کردن نقشه ها با یک نام می باشدو نقشه های ذخیره شده در اتوکد با پسوند.dwg ذخیره می شوند.

  Quit  جهت خروج از برنامه اتوکد بکار می رود .

 Undo  : جهت لغو رستورات اجرا شده بکار می رود محدودیت اجرا ندارد و هر چند بار که بخواهیم می توانیم آن را بکار ببریم  ، تا نقطه ی آغازین نقشه  

 Redo : برای بازیابی آخرین موضوعی که توسط Undo  حذف شده است می باشد و فقط یک مرحله عمل می کند و بلافاصله بعد از Undo   باید اجرا شود .

   Oops : : برای بازیابی آخرین موضوعی که توسط Erase  حذف شده است می باشد و فرق آن با Redo در آن است که نیاز نیست بعد از انجام Undo   بکاررود و هر موقع که آن را بکارببریم آخرین موضوع را بازیابی می کند .

   Limits : جهت مشخص کردن محدوده کار ترسیم یا تعیین اندازه کاغذ بکار می رود .

 Erase  : برای حذف موضوعات رسم شده در نقشه بکار می رود .

 Chamfer  : وظیفه این فرمان پخ زدن گوشه های یک چند ضلعی می باشد.

 Fillet    : وظیفه این فرمان گرد کردن گوشه های یک چند ضلعی می باشد .

 ٍEllipse :  ترسیم بیضی

 ٍEllipse Arc   :  ترسیم کمانی از بیضی

 View ports یا Vports : تقسیم بندی صفحه ی اتوکد به چند قسمت دلخواه

 View Point یا Vpoint : برای نمایش سه بعدی از زوایای مختلف

 Plot یا Print  : برای چاپ نقشه ها بر روی کاغذ از این فرمان استفاده می شود  

 Plot preview : برای مشاهده نقشه بر روی کاغذ قبل از چاپ  ……………………………………………………………………………………………..

   حالت های انتخاب موضوع

 Select objects : انتخاب تک تک موضوعات

 Crossing : باز کردن پنجره روی موضوعات از راست به چپ و تمام موضوعات داخل پنجره حتی اگر قسمتی از آنها داخل پنجره  باشد انتخاب می شوند .

   Window  : : باز کردن پنجره روی موضوعات از چپ به راست و تمام موضوعاتی که کاملا داخل پنجره پنجره باشد انتخاب می شوند .

   All : تایپ و اینتر در جلوی خط فرمان باعث انتخاب تمام موضوعات ترسیم می شود .

 Fence:  تایپ و اینتر در خط فرمان و ترسیم خط ابتدا و انتهای موصوعات موازی

 Last  : برای انتخاب آخرین موضوع ترسیم شده در خط فرمان تایپ و اینتر می شود .

 Remove : برای اینکه موضوعی را از حالت انتخاب خارج کنیم جلوی خط فرمان Remove تایپ با انتخاب مجدد موضوع از حالت انتخاب خارج می شود . این کار را می توان با نگه داشتن دکمه ی Shift و انتخاب مجدد موضوع نیز انجام داد .

............................................................

   Line  : برای ترسیم خط بکار می رود .

 X line  یا Construction line  : برای ترسیم خط تا بی نهایت بکار می رود .

دارای گزینه های زیر می باشد .

 Horizontal  ترسیم خطوط افقی موازی تا بی نهایت

 Vertical  ترسیم خطوط عمودی موازی تا بی نهایت

 Angular  ترسیم خطوط مورب موازی تا بی نهایت

 Offset ترسیم خطوط موازی خط رسم شده تا بی نهایت

 Bisect ترسیم خطوط متحدالمرکز تا بی نهایت  

..................................................................

 Ray  : ترسیم نیم خط تا بی نهایت

 Trace  : جهت ترسیم خط با پهنای لازم به صورت توپر یا توخالی استفاده می شود.  

 Rectangle   : ترسیم چهار ضلعی

 Hatch : هاشور زدن سطوح مختلف

 (Scale مقیاس هاشور– Pattern type انتخاب نوع هاشور–Pick point انتخاب سطوح بسته- Select object انتخاب سطوح باز )  

 Multi line : برای ترسیم دو خط همزمان

 (اجرای فرمان +تایپ Scale و اینتر+ وارد کردن فاصله ی بین دو خط و اینتر +  ترسیم خط )

Multi line edit : ویرایش خطوط مرکب

 Poly line  : ترسیم خطوط شکسته و خط و کمان بهم پیوسته و خط با ضخامت ابتدا و انتهای متفاوت

 Pedit : ویرایش خطوط ترسیم شده با فرمان Poly line

  Sp line : برای ترسیم خطوط منحنی و مارپیچ

..............................................

 Polygon : ترسیم چند ضلعی منتظم از سه ضلعی تا 1024ضلعی

  اجرای دستور + تعداد اضلاع + انتخاب یکی از روشهای زیر

  الف )Edge  ترسیم چند ضلعی با داشتن ضلع آن

 ب) I  ترسیم چند ضلعی با داشتن شعاع دایره محاطی 

 ج ) C    ترسیم چند ضلعی با داشتن شعاع دایره محیطی  

.............................................................

 Arc : ترسیم کمان

 و حالت پیش فرض روی نوارابزار حالت شروع ، مرکز ، انتها  می باشد.

  شروع ، مرکز ، انتها  End ، Center  ،  Start

 شروع ،مرکز ، زاویه  Angle ، Center ، Start

 شروع ، مرکز ، طول کمان  Length ، Center ، Start

 شروع ،انتها ، زاویه Angle ، End ، Start

 شروع ، انتها ، جهت کمان Direction ، End ، Start

 شروع ، انتها ، شعاع Radius ، End ، Start

 مرکز ، شروع ، انتها  End ، Start ، Center

 مرکز ، شروع ، زاویه  Angle ، Start ، Center

 مرکز ، شروع ، طول کمان  Length ، Start ، Center

 رسم کمان که به کمان قبلی وصل می شود  Continue      

...................................................

  Circle  : رسم دایره 

و دارای شش حالت بوده و حالت پیش فرض روی نوار ابزار حالت مرکز و شعاع دایره می باشد .

 مرکز و شعاع دایره Radius  ،  Center  

مرکزو قطر دایره    Center ،  Diameter

 با داشتن دو نقطه روی محیط دایره 2 Point

 با داشتن سه نقطه روی محیط دایر 3 Point

 با داشتن دو مماس و شعاع Radius   ، Tan ،  Tan

 با داشتن سه مماس Tan ،  Tan  ، Tan 

............................................................................

 Point  : برای ترسیم نقطه روی نقشه بکار می رود .

 ( Multiple point چند نقطه -  Single point یک نقطه )

 Point Style : برای تعیین سبک نقاط ، یا شکلهای مختلف نقطه

 Pd mode : برای تغییر شکل نقاط ترسیمی

 Divide  : جهت تقسیم بندی یک خط به چند قسمت مساوی بکار می رود .

 Measure : جهت تقسیم بندی یک خط به اندازه های لازم بکار می روددر انتهاممکن است مقداری از خط به صورت باقی مانده بماند . ............................................................................................................................................................   Donut : برای ترسیم حلقه به صورت توپر یا تو خالی بکار می رود .

اگرFill در حالت onباشد توپر و اگرFill در حالت  Off باشد توخالی رسم می شود .  

( اجرای فرمان + قطر داخلی + قطر خارجی +انتخاب مرکز حلقه )

olid: برای ترسیم سه ضلعی و چهار ضلعی توپر بکار می رود . ...................................................................................................................................................... Area : برای تعیین محیط و مساحت شکلهای مختلف بکار می رود .در حالت معمول بعد از اجرای فرمان روی گوشه های چندضلعی کلیک می کنیم .

 برای شکلهایی مثل دایره و چند ضلعی ها باتایپ Objectروی محیط آنها کلیک کرده وگزینه ی Add برای جمع کردن مساحت چند شکل با هم بوده و گزینه ی Subtract برای تفریق مساحت ها از هم می باشد .

   Id point :  برای تعیین مختصات مطلق نقاط اتوکد می باشد .

 Distance : جهت تعیین فاصله ی بین دو نقطهانتخابی در صفحه بکار می رود .

 List : جهت تعیین تعیین فهرستی از موضوعات ترسیم شده در صفحه بکار می رود و تمام اطلاعات شکلهای ترسیم شده از جمله محیط ، مساحت ، مختصات مزکز دایره ، شعاع دایره و مختصات ابتدا و انتهای خطوط و غیره را نمایش می دهد .

 Time  : تاریخ و  زمان ترسیم نقشه ها را نمایش می دهد .

 Status : میزان حافظه Ram  - فضای خالی هارددیسک  - و وضعیت Grid – snap – ortho – Qtext را نمایش می دهد. ………………………………………………………………………………  

 Break : جهت حذف قسمتی از یک خط بین دو نقطه بکار می رود. .بعد از اجرا خط به دو موضوع مختلف تبدیل می شود.  

 Break at point : جهت حذف در یک نقطه از خط یا موضوع بکار می رود .بعد از اجرا خط به دو موضوع مختلف تبدیل می شود.  

 Join : جهت متصل کردن دو خط که دقیقاًدر راستای هم باشند به شرطی که اگر یکی از آنها را گسترش بدهیم به دیگری برخورد کند استفاده می شودو دو خط را تبدیل به یک خط می کند .

 Extend  : جهت امتداد،گسترش دادن یا وصل کردن یک خط تا خط دیگر استفاده می شود به شرط داشتن نقطه ی تلاقی  

 Trim  : جهت لبه های زائداشکال بکار میرود.

   Explode : جهت تجزیه شکلهایی که از چند جزء بهم پیوسته تشکیل می شوند استفاده می شود .

 ( Rectangle – Polygon – Poly line – Multi line )    

Make block : ساخت بلوک

 ( Block name نام بلوک–Base point  نقطه ی احضار بلوک- List block name نام بلوکهای موجود– Select objects انتخاب موضوع )

 Insert block : استفاده ازبلوکهای ساخته شده و ازقسمت Fillمی توان ازبلوک های موجود نقشه های دیگراستفاده کرد .

 Color : جهت انتخاب رنگ قلم بکار می رود .

 Copy : از این فرمان جهت نسخه برداری از موضوعات و تکثیر آن استفاده می شود.  

 Move   : از این فرمان جهت انتقال یک موضوع در صفحه ترسیم از نقطه ای به نقطه ی دیگر استفاده می شود .   Offset : کپی کردن ازموضوعات به صورت موازی (خط ) ویاباهمان مرکزقبلی (دایره وچند ضلعی ها )    Mirror : برای قرینه سازی موضوعات در نقشه ها از فرمان Mirror  استفاده می شود.

 Line type : برای انتخاب انواع مختلف خط از مخزن acad .lin 

Scale  : جهت تغییر مقیاس نقشه ها استفاده می شود .

 Lt scale  : برای تغییر مقیاس خط بجز خط ممتد 

 Rotate  : وظیفه این فرمان چرخش شکل ترسیم شده می باشد.

 Match   properties  : از این فرمان برای انتقال خصوصیات یک شکل به شکل دیگر استفاده می شود. ...................................................................................................................................................... Lengthen  : ازاین فرمان برای تغییرطول خطی که رسم شده است استفاده می شود.

 طول جدید خط Totale 

Delta  تایپ مقدار افزایش یا کاهش

Dynamic  افزایش یا کاهش طول توسط موس

 درصد کوتاه سازی یا افزایش Percent 

......................................................................................

Stretch   : ازاین فرمان جهت کشیدگی ( بزرگ ترشدن یاکوچک ترشدن ) اشکال ترسیم شده استفاده می شود . بهترین روش انتخاب موضوع به روش Crossing  ( پنجره از راست به چپ ) می باشد . ..................................................................................................................................................  Zoom : از این فرمان برای محدود کردن یا افزایش دادن منطقه دید روی نقشه ها از آن استفاده می شود و دارای حالات زیر می باشد.

Zoom window  باز کردن پنجره دور محدوده مشخص مورد نظر

 Zoom Extent کل محدوده ترسیم شده را به کاربر نشان می دهد

 Zoom previous محدوده رسم قبل ازZoom   را نمایش می دهد

 Zoom All     محدوده کل رسم را به کار بر نشان می دهد

 Zoom Dynamic نمایش منطقه دید جاری و جا بجا کردن آن

 Zoom center      با کلیک واینتر روی هر نقطه به عنوان مرکز صفحه دید انتخاب می شود

 Zoom   (in) با هر بار فشردن این دکمه نقشه دو برابر می شود

 Zoom   (out)  با هر بار فشردن این دکمه نقشه نصف می شود 

 Zoom Real time بااجرا و نگه داشتن کلیک و باحرکت موس به جلو نقشه بزرگ و با حرکت  موس به عقب نقشه کوچک می شود

 Zoom scale ضریبی برای بزرگ تر شدن یا کوچک تر شدن وارد می شود 

 pan  برای جا به جا کردن منطقه دید در نقشه استفاده می شود   

...................................................................

 ابزار کمک ترسیم (Drafting setting  یا object snap setting )

  ابتدا و انتهای خط     انتخاب پای عمود     نقطه وسط خط یا کمان برای ترسیم خطی مماس بر دایره  مرکز دایره یا کمان  نزدیک ترین موضوع به موس انتخاب مرکز نقطه    مرکز تلاقی دو خط غیر موازی نقاط0 – 90 –180– 270 روی محیط دایره      نقاط تلاقی دو خط و خط با دایره نقطه ی شروع متن     ............................................................................................................................................. Dimension : از این فرمان جهت اندازه گیری نقشه ها استفاده می شود .


 برای اندازه گذاری در اطراف پلان بهترین حالت اندازه گذاری روشcontinue می باشد.                     

Linerاندازه گذاری خطی

 اندازه گذاری متوالی Continue

 اندازه گذاری مورب Aligned

 اندازه گذاری نسبت به مبناء Base line

 اندازه گذاری شعاع دایره یا کمان Radius

 مشخص کردن مرکز دایره Center mark

 اندازه گذاری قطردایره یا کمان Diameter

 خطوط کمکی   Leader

 اندازه گذاری زاویه ای از دایره Angular

 اندازه گذاری طول کمان Arc length   

............................................................

  Multiline text : نوشتن متن به صورت صفحه ای و پاراگرافی و متن های طولانی

 Singleline text : نوشتن متن به صورت خطی روی نقشه      ......................................................................................................................  

   Layer : جهت ایجاد لایه بندی در نقشه ها بکار می رود

 Lock: لایه قفل می شود، دیده می شود، ولی انتخاب نمی شود .

 Unlock : لایه دیده شده و قابل انتخاب هم می باشد .

 Freeze : لایه منجمد شده و از صفحه محو شده ، لایه جاری را هم نمی توان منجمد کرد .

 New : ایجاد لایه جدید

 Color : انتخاب رنگ برای لایه مورد نظر

 Line type :  انتخاب خط برای لایه مورد نظر

 Current : با انتخاب لایه و زدن این دکمه ، لایه به عنوان لایه جاری انتخاب می شود .

 Off : باعث خاموش شدن لایه می شود .

 on : باعث روشن شدن لایه می شود.

 Delete : برای پاک کردن یا حذف لایه بکار می رود. لایه ای که روی همه ی لایه ها قرار دارد و کار روی آن انجام می شود لایه جاری نامیده می شود. همه نقشه ها یک لایه بعنوان لایه صفر دارند که قابل تغییر نام و حذف شدن ندارد. ......................................................................................................................

weed
دوشنبه 30 بهمن 1396 12:09 ق.ظ
من بسیار خوشحال شدم که این وب سایت را کشف کنم. من می خواهم که به خاطر آن زمان از شما تشکر کنم
این فوق العاده به عنوان خوانده شده!! من قطعا از هر کمی از آن و من لذت می برد
همچنین شما برای ذخیره کردن چیزهای جدید در وبلاگ خود، ذخیره کرده اید.
Daftar Judi Online Tiger77
سه شنبه 24 بهمن 1396 05:56 ب.ظ
Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something.

I think that you can do with a few pics to drive
the message home a bit, but other than that, this is great blog.

A fantastic read. I will certainly be back.
حمیده
شنبه 9 دی 1396 04:25 ب.ظ
سلام در اتوکد سه بعدی میخواهم یک خط انتخاب کنم دو خط انتخاب میشه
Wilbur
جمعه 17 آذر 1396 10:12 ب.ظ
What's up, this weekend is fastidious designed for me,
for the reason that this moment i am reading this great informative post here at
my residence.
Kevin
جمعه 17 آذر 1396 09:40 ب.ظ
Nice weblog here! Additionally your site a lot up very fast!
What host are you the usage of? Can I am getting your affiliate hyperlink to
your host? I desire my site loaded up as quickly as yours lol
Katherin
جمعه 17 آذر 1396 09:15 ب.ظ
Good info. Lucky me I came across your blog by chance
(stumbleupon). I have bookmarked it for later!
Elwood
جمعه 17 آذر 1396 08:08 ب.ظ
I don't even know how I stopped up here, but I believed this put up was good.
I do not recognize who you're but certainly you are going to a famous blogger if you happen to are not already.
Cheers!
Esmeralda
جمعه 17 آذر 1396 06:17 ب.ظ
Hi it's me, I am also visiting this web site regularly, this site is genuinely pleasant and the
viewers are really sharing pleasant thoughts.
Camille
جمعه 17 آذر 1396 06:09 ب.ظ
I got this website from my friend who shared with me on the topic of this web site
and now this time I am visiting this web page and
reading very informative articles or reviews here.
Leon
جمعه 17 آذر 1396 06:05 ب.ظ
I have been surfing on-line greater than 3 hours nowadays,
yet I by no means found any interesting article like yours.

It is pretty worth sufficient for me. In my opinion, if all site owners and bloggers
made excellent content material as you probably did, the net shall be a lot more useful
than ever before.
Jonas
جمعه 17 آذر 1396 03:38 ب.ظ
What's up, this weekend is pleasant for me, for the
reason that this time i am reading this impressive educational
post here at my house.
Hermine
جمعه 17 آذر 1396 06:53 ق.ظ
I have been surfing online more than three hours today,
yet I never found any interesting article like yours. It is pretty
worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you did,
the net will be much more useful than ever before.
are psychics real
سه شنبه 30 آبان 1396 06:27 ب.ظ
آیا شما فکر می کنید اگر من چند پست خود را به عنوان طولانی نقل قول
من اعتبار و منابع را به وب سایت شما ارائه می دهم؟ وبلاگ من دقیقا در همان منطقه است
علاقه به عنوان شما و کاربران من واقعا از بسیاری از اطلاعات ارائه شده شما بهره مند شوند
اینجا. لطفا اجازه دهید من این را با شما بسازم. خیلی ممنون!
std testing cost
شنبه 13 آبان 1396 06:03 ب.ظ
وبلاگ خوب اینجاست! علاوه بر این، وب سایت شما کمی سریع!
شما از چه میزبانی وب استفاده می کنید؟ آیا می توانم شما را بگیرم؟
پیوند لینک برای میزبان شما؟ آرزو می کنم وب سایت من به سرعت به عنوان بارگذاری شده است
شما لول
best psychic reading
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:15 ب.ظ
هنگامی که یک نفر برای چیزی مورد نیاز خود را جستجو می کند، بنابراین او
تمایل به در دسترس است که در جزئیات، در نتیجه این چیزی که حفظ می شود
بیش از اینجا
clash royale hack
دوشنبه 8 آبان 1396 02:19 ب.ظ
پست بسیار خوبی است من فقط بر وبلاگ شما تکان دادم و آرزو می کردم
ذکر کنید که من واقعا از پست های وبلاگ شما گشت و گذار لذت بردم.

در هر صورت من برای خوراک شما اشتراک می کنم و امیدوارم دوباره به زودی نوشتید!
local std testing
دوشنبه 8 آبان 1396 04:34 ق.ظ
پست وبلاگ عالی. من واقعا از این سایت قدردانی میکنم
ادامه کار خوب!
are psychics real
دوشنبه 8 آبان 1396 02:34 ق.ظ
این موضوعی است که به قلب من نزدیک است... متشکرم
هرچند که اطلاعات تماس شما کجا هستند؟
محسن چاوشی
چهارشنبه 19 مهر 1396 04:22 ق.ظ
ممنون از وبلاگ خوبتون. به سایت ما هم
حتما سر بزنید
https://www.viagrapascherfr.com/viagra-pas-cher-france-vendre/
یکشنبه 16 مهر 1396 01:32 ق.ظ
This is the right web site for everyone who hopes to find out about this topic.

You understand a whole lot its almost hard to argue with you
(not that I actually will need to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a topic that's been discussed for a long time.
Wonderful stuff, just great!
real psychics
شنبه 15 مهر 1396 03:03 ب.ظ
پست خوب ما به این فوق العاده عالی متصل هستیم
محتوا در وب سایت ما نگه داشتن نوشتن بزرگ
Foot Problems
سه شنبه 17 مرداد 1396 11:07 ق.ظ
hello!,I like your writing so so much! percentage we keep in touch more
about your article on AOL? I require an expert on this space to solve my problem.
May be that is you! Taking a look ahead to
look you.
Jayden
دوشنبه 16 مرداد 1396 07:06 ب.ظ
Does your blog have a contact page? I'm having trouble locating it but, I'd like to send you an email.

I've got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing.
Either way, great website and I look forward to
seeing it improve over time.
Foot Pain
شنبه 14 مرداد 1396 02:14 ق.ظ
Hey there, I think your website might be having browser compatibility issues.
When I look at your blog site in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
I just wanted to give you a quick heads up! Other then that,
very good blog!
Merrill
دوشنبه 9 مرداد 1396 08:24 ب.ظ
Hello my friend! I wish to say that this article is awesome,
great written and come with almost all significant infos.
I would like to peer more posts like this .
Elliott
دوشنبه 9 مرداد 1396 08:19 ب.ظ
Hey would you mind letting me know which hosting
company you're utilizing? I've loaded your blog in 3 different
internet browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.
Can you recommend a good web hosting provider at a honest price?
Many thanks, I appreciate it!
Roxanne
دوشنبه 9 مرداد 1396 08:17 ب.ظ
This piece of writing gives clear idea for the new
users of blogging, that actually how to do running a blog.
Alba
جمعه 16 تیر 1396 06:07 ب.ظ
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as
though you relied on the video to make your point.
You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something informative
to read?
حسین محب
چهارشنبه 7 تیر 1396 09:28 ق.ظ
با سلام
خوبید انشالله
میبخشید من یک مشکلی دارم
من توی سویل؛پلان مسیر؛نقشه پل ک ترسیم میکنم؛طول دستک ها را با اندازه یکسان رسم میکنم ؛ولی بنظر بعضی دستکها با هم اختلاف اندازه دارند ولی وقتی اندازه میگیرم یکی هستند؛در روز زمین ک نقشه پل را پیاده میکنم؛میبینم طول دستکها اختلاف دارد
ممنون میشوم کمکم کنید
home std test
یکشنبه 4 تیر 1396 08:22 ب.ظ
چلیپا از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین
در آیا نه کار خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی درون جملات شما در واقع قادر به من مؤمن متاسفانه فقط برای while.
من با این حال مشکل خود را با فراز در مفروضات
و یک خواهد را سادگی به کمک پر همه کسانی معافیت.

اگر شما در واقع که می توانید انجام من خواهد بدون شک تا
پایان در گم.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30