تبلیغات
معماری - نکات کلیدی اتوکد
جمعه 22 اردیبهشت 1391

نکات کلیدی اتوکد

   نوشته شده توسط: ابوالفضل اسدی    نوع مطلب :اتوکد ،نکات کلیدی جهت یادگیری سریع اتوکد

 دستورات را در اتوکد می توان با تایپ فرمان در خط فرمان و از منوی کرکره ای و نوار ابزار اجرا کرد که روش اجرای دستور از روی نوار ابزار سریعتر از بقیه حالتها است .    

 جهت تغییر نام نقشه ها ویا ذخیره کردن نقشه با یک نام جدید می باشد. Save as 

Open برای باز کردن نقشه های ذخیره شده می باشد.                                                                                                                                                                                

New برای شروع نقشه ی جدید می باشد . 

Save برای ذخیره کردن نقشه ها با یک نام می باشدو نقشه های ذخیره شده در اتوکد با پسوند.dwg ذخیره می شوند.

  Quit  جهت خروج از برنامه اتوکد بکار می رود .

 Undo  : جهت لغو رستورات اجرا شده بکار می رود محدودیت اجرا ندارد و هر چند بار که بخواهیم می توانیم آن را بکار ببریم  ، تا نقطه ی آغازین نقشه  

 Redo : برای بازیابی آخرین موضوعی که توسط Undo  حذف شده است می باشد و فقط یک مرحله عمل می کند و بلافاصله بعد از Undo   باید اجرا شود .

   Oops : : برای بازیابی آخرین موضوعی که توسط Erase  حذف شده است می باشد و فرق آن با Redo در آن است که نیاز نیست بعد از انجام Undo   بکاررود و هر موقع که آن را بکارببریم آخرین موضوع را بازیابی می کند .

   Limits : جهت مشخص کردن محدوده کار ترسیم یا تعیین اندازه کاغذ بکار می رود .

 Erase  : برای حذف موضوعات رسم شده در نقشه بکار می رود .

 Chamfer  : وظیفه این فرمان پخ زدن گوشه های یک چند ضلعی می باشد.

 Fillet    : وظیفه این فرمان گرد کردن گوشه های یک چند ضلعی می باشد .

 ٍEllipse :  ترسیم بیضی

 ٍEllipse Arc   :  ترسیم کمانی از بیضی

 View ports یا Vports : تقسیم بندی صفحه ی اتوکد به چند قسمت دلخواه

 View Point یا Vpoint : برای نمایش سه بعدی از زوایای مختلف

 Plot یا Print  : برای چاپ نقشه ها بر روی کاغذ از این فرمان استفاده می شود  

 Plot preview : برای مشاهده نقشه بر روی کاغذ قبل از چاپ  ……………………………………………………………………………………………..

   حالت های انتخاب موضوع

 Select objects : انتخاب تک تک موضوعات

 Crossing : باز کردن پنجره روی موضوعات از راست به چپ و تمام موضوعات داخل پنجره حتی اگر قسمتی از آنها داخل پنجره  باشد انتخاب می شوند .

   Window  : : باز کردن پنجره روی موضوعات از چپ به راست و تمام موضوعاتی که کاملا داخل پنجره پنجره باشد انتخاب می شوند .

   All : تایپ و اینتر در جلوی خط فرمان باعث انتخاب تمام موضوعات ترسیم می شود .

 Fence:  تایپ و اینتر در خط فرمان و ترسیم خط ابتدا و انتهای موصوعات موازی

 Last  : برای انتخاب آخرین موضوع ترسیم شده در خط فرمان تایپ و اینتر می شود .

 Remove : برای اینکه موضوعی را از حالت انتخاب خارج کنیم جلوی خط فرمان Remove تایپ با انتخاب مجدد موضوع از حالت انتخاب خارج می شود . این کار را می توان با نگه داشتن دکمه ی Shift و انتخاب مجدد موضوع نیز انجام داد .

............................................................

   Line  : برای ترسیم خط بکار می رود .

 X line  یا Construction line  : برای ترسیم خط تا بی نهایت بکار می رود .

دارای گزینه های زیر می باشد .

 Horizontal  ترسیم خطوط افقی موازی تا بی نهایت

 Vertical  ترسیم خطوط عمودی موازی تا بی نهایت

 Angular  ترسیم خطوط مورب موازی تا بی نهایت

 Offset ترسیم خطوط موازی خط رسم شده تا بی نهایت

 Bisect ترسیم خطوط متحدالمرکز تا بی نهایت  

..................................................................

 Ray  : ترسیم نیم خط تا بی نهایت

 Trace  : جهت ترسیم خط با پهنای لازم به صورت توپر یا توخالی استفاده می شود.  

 Rectangle   : ترسیم چهار ضلعی

 Hatch : هاشور زدن سطوح مختلف

 (Scale مقیاس هاشور– Pattern type انتخاب نوع هاشور–Pick point انتخاب سطوح بسته- Select object انتخاب سطوح باز )  

 Multi line : برای ترسیم دو خط همزمان

 (اجرای فرمان +تایپ Scale و اینتر+ وارد کردن فاصله ی بین دو خط و اینتر +  ترسیم خط )

Multi line edit : ویرایش خطوط مرکب

 Poly line  : ترسیم خطوط شکسته و خط و کمان بهم پیوسته و خط با ضخامت ابتدا و انتهای متفاوت

 Pedit : ویرایش خطوط ترسیم شده با فرمان Poly line

  Sp line : برای ترسیم خطوط منحنی و مارپیچ

..............................................

 Polygon : ترسیم چند ضلعی منتظم از سه ضلعی تا 1024ضلعی

  اجرای دستور + تعداد اضلاع + انتخاب یکی از روشهای زیر

  الف )Edge  ترسیم چند ضلعی با داشتن ضلع آن

 ب) I  ترسیم چند ضلعی با داشتن شعاع دایره محاطی 

 ج ) C    ترسیم چند ضلعی با داشتن شعاع دایره محیطی  

.............................................................

 Arc : ترسیم کمان

 و حالت پیش فرض روی نوارابزار حالت شروع ، مرکز ، انتها  می باشد.

  شروع ، مرکز ، انتها  End ، Center  ،  Start

 شروع ،مرکز ، زاویه  Angle ، Center ، Start

 شروع ، مرکز ، طول کمان  Length ، Center ، Start

 شروع ،انتها ، زاویه Angle ، End ، Start

 شروع ، انتها ، جهت کمان Direction ، End ، Start

 شروع ، انتها ، شعاع Radius ، End ، Start

 مرکز ، شروع ، انتها  End ، Start ، Center

 مرکز ، شروع ، زاویه  Angle ، Start ، Center

 مرکز ، شروع ، طول کمان  Length ، Start ، Center

 رسم کمان که به کمان قبلی وصل می شود  Continue      

...................................................

  Circle  : رسم دایره 

و دارای شش حالت بوده و حالت پیش فرض روی نوار ابزار حالت مرکز و شعاع دایره می باشد .

 مرکز و شعاع دایره Radius  ،  Center  

مرکزو قطر دایره    Center ،  Diameter

 با داشتن دو نقطه روی محیط دایره 2 Point

 با داشتن سه نقطه روی محیط دایر 3 Point

 با داشتن دو مماس و شعاع Radius   ، Tan ،  Tan

 با داشتن سه مماس Tan ،  Tan  ، Tan 

............................................................................

 Point  : برای ترسیم نقطه روی نقشه بکار می رود .

 ( Multiple point چند نقطه -  Single point یک نقطه )

 Point Style : برای تعیین سبک نقاط ، یا شکلهای مختلف نقطه

 Pd mode : برای تغییر شکل نقاط ترسیمی

 Divide  : جهت تقسیم بندی یک خط به چند قسمت مساوی بکار می رود .

 Measure : جهت تقسیم بندی یک خط به اندازه های لازم بکار می روددر انتهاممکن است مقداری از خط به صورت باقی مانده بماند . ............................................................................................................................................................   Donut : برای ترسیم حلقه به صورت توپر یا تو خالی بکار می رود .

اگرFill در حالت onباشد توپر و اگرFill در حالت  Off باشد توخالی رسم می شود .  

( اجرای فرمان + قطر داخلی + قطر خارجی +انتخاب مرکز حلقه )

olid: برای ترسیم سه ضلعی و چهار ضلعی توپر بکار می رود . ...................................................................................................................................................... Area : برای تعیین محیط و مساحت شکلهای مختلف بکار می رود .در حالت معمول بعد از اجرای فرمان روی گوشه های چندضلعی کلیک می کنیم .

 برای شکلهایی مثل دایره و چند ضلعی ها باتایپ Objectروی محیط آنها کلیک کرده وگزینه ی Add برای جمع کردن مساحت چند شکل با هم بوده و گزینه ی Subtract برای تفریق مساحت ها از هم می باشد .

   Id point :  برای تعیین مختصات مطلق نقاط اتوکد می باشد .

 Distance : جهت تعیین فاصله ی بین دو نقطهانتخابی در صفحه بکار می رود .

 List : جهت تعیین تعیین فهرستی از موضوعات ترسیم شده در صفحه بکار می رود و تمام اطلاعات شکلهای ترسیم شده از جمله محیط ، مساحت ، مختصات مزکز دایره ، شعاع دایره و مختصات ابتدا و انتهای خطوط و غیره را نمایش می دهد .

 Time  : تاریخ و  زمان ترسیم نقشه ها را نمایش می دهد .

 Status : میزان حافظه Ram  - فضای خالی هارددیسک  - و وضعیت Grid – snap – ortho – Qtext را نمایش می دهد. ………………………………………………………………………………  

 Break : جهت حذف قسمتی از یک خط بین دو نقطه بکار می رود. .بعد از اجرا خط به دو موضوع مختلف تبدیل می شود.  

 Break at point : جهت حذف در یک نقطه از خط یا موضوع بکار می رود .بعد از اجرا خط به دو موضوع مختلف تبدیل می شود.  

 Join : جهت متصل کردن دو خط که دقیقاًدر راستای هم باشند به شرطی که اگر یکی از آنها را گسترش بدهیم به دیگری برخورد کند استفاده می شودو دو خط را تبدیل به یک خط می کند .

 Extend  : جهت امتداد،گسترش دادن یا وصل کردن یک خط تا خط دیگر استفاده می شود به شرط داشتن نقطه ی تلاقی  

 Trim  : جهت لبه های زائداشکال بکار میرود.

   Explode : جهت تجزیه شکلهایی که از چند جزء بهم پیوسته تشکیل می شوند استفاده می شود .

 ( Rectangle – Polygon – Poly line – Multi line )    

Make block : ساخت بلوک

 ( Block name نام بلوک–Base point  نقطه ی احضار بلوک- List block name نام بلوکهای موجود– Select objects انتخاب موضوع )

 Insert block : استفاده ازبلوکهای ساخته شده و ازقسمت Fillمی توان ازبلوک های موجود نقشه های دیگراستفاده کرد .

 Color : جهت انتخاب رنگ قلم بکار می رود .

 Copy : از این فرمان جهت نسخه برداری از موضوعات و تکثیر آن استفاده می شود.  

 Move   : از این فرمان جهت انتقال یک موضوع در صفحه ترسیم از نقطه ای به نقطه ی دیگر استفاده می شود .   Offset : کپی کردن ازموضوعات به صورت موازی (خط ) ویاباهمان مرکزقبلی (دایره وچند ضلعی ها )    Mirror : برای قرینه سازی موضوعات در نقشه ها از فرمان Mirror  استفاده می شود.

 Line type : برای انتخاب انواع مختلف خط از مخزن acad .lin 

Scale  : جهت تغییر مقیاس نقشه ها استفاده می شود .

 Lt scale  : برای تغییر مقیاس خط بجز خط ممتد 

 Rotate  : وظیفه این فرمان چرخش شکل ترسیم شده می باشد.

 Match   properties  : از این فرمان برای انتقال خصوصیات یک شکل به شکل دیگر استفاده می شود. ...................................................................................................................................................... Lengthen  : ازاین فرمان برای تغییرطول خطی که رسم شده است استفاده می شود.

 طول جدید خط Totale 

Delta  تایپ مقدار افزایش یا کاهش

Dynamic  افزایش یا کاهش طول توسط موس

 درصد کوتاه سازی یا افزایش Percent 

......................................................................................

Stretch   : ازاین فرمان جهت کشیدگی ( بزرگ ترشدن یاکوچک ترشدن ) اشکال ترسیم شده استفاده می شود . بهترین روش انتخاب موضوع به روش Crossing  ( پنجره از راست به چپ ) می باشد . ..................................................................................................................................................  Zoom : از این فرمان برای محدود کردن یا افزایش دادن منطقه دید روی نقشه ها از آن استفاده می شود و دارای حالات زیر می باشد.

Zoom window  باز کردن پنجره دور محدوده مشخص مورد نظر

 Zoom Extent کل محدوده ترسیم شده را به کاربر نشان می دهد

 Zoom previous محدوده رسم قبل ازZoom   را نمایش می دهد

 Zoom All     محدوده کل رسم را به کار بر نشان می دهد

 Zoom Dynamic نمایش منطقه دید جاری و جا بجا کردن آن

 Zoom center      با کلیک واینتر روی هر نقطه به عنوان مرکز صفحه دید انتخاب می شود

 Zoom   (in) با هر بار فشردن این دکمه نقشه دو برابر می شود

 Zoom   (out)  با هر بار فشردن این دکمه نقشه نصف می شود 

 Zoom Real time بااجرا و نگه داشتن کلیک و باحرکت موس به جلو نقشه بزرگ و با حرکت  موس به عقب نقشه کوچک می شود

 Zoom scale ضریبی برای بزرگ تر شدن یا کوچک تر شدن وارد می شود 

 pan  برای جا به جا کردن منطقه دید در نقشه استفاده می شود   

...................................................................

 ابزار کمک ترسیم (Drafting setting  یا object snap setting )

  ابتدا و انتهای خط     انتخاب پای عمود     نقطه وسط خط یا کمان برای ترسیم خطی مماس بر دایره  مرکز دایره یا کمان  نزدیک ترین موضوع به موس انتخاب مرکز نقطه    مرکز تلاقی دو خط غیر موازی نقاط0 – 90 –180– 270 روی محیط دایره      نقاط تلاقی دو خط و خط با دایره نقطه ی شروع متن     ............................................................................................................................................. Dimension : از این فرمان جهت اندازه گیری نقشه ها استفاده می شود .


 برای اندازه گذاری در اطراف پلان بهترین حالت اندازه گذاری روشcontinue می باشد.                     

Linerاندازه گذاری خطی

 اندازه گذاری متوالی Continue

 اندازه گذاری مورب Aligned

 اندازه گذاری نسبت به مبناء Base line

 اندازه گذاری شعاع دایره یا کمان Radius

 مشخص کردن مرکز دایره Center mark

 اندازه گذاری قطردایره یا کمان Diameter

 خطوط کمکی   Leader

 اندازه گذاری زاویه ای از دایره Angular

 اندازه گذاری طول کمان Arc length   

............................................................

  Multiline text : نوشتن متن به صورت صفحه ای و پاراگرافی و متن های طولانی

 Singleline text : نوشتن متن به صورت خطی روی نقشه      ......................................................................................................................  

   Layer : جهت ایجاد لایه بندی در نقشه ها بکار می رود

 Lock: لایه قفل می شود، دیده می شود، ولی انتخاب نمی شود .

 Unlock : لایه دیده شده و قابل انتخاب هم می باشد .

 Freeze : لایه منجمد شده و از صفحه محو شده ، لایه جاری را هم نمی توان منجمد کرد .

 New : ایجاد لایه جدید

 Color : انتخاب رنگ برای لایه مورد نظر

 Line type :  انتخاب خط برای لایه مورد نظر

 Current : با انتخاب لایه و زدن این دکمه ، لایه به عنوان لایه جاری انتخاب می شود .

 Off : باعث خاموش شدن لایه می شود .

 on : باعث روشن شدن لایه می شود.

 Delete : برای پاک کردن یا حذف لایه بکار می رود. لایه ای که روی همه ی لایه ها قرار دارد و کار روی آن انجام می شود لایه جاری نامیده می شود. همه نقشه ها یک لایه بعنوان لایه صفر دارند که قابل تغییر نام و حذف شدن ندارد. ......................................................................................................................

approved canadian pharmacies online
چهارشنبه 23 خرداد 1397 08:20 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinexyz.com/">highest rated canadian pharmacies</a>
http://canadianonlinexyz.com/
<a href=http://canadianonlinexyz.com/>approved canadian online pharmacies</a>
us pharmacy no prior prescription
چهارشنبه 23 خرداد 1397 03:05 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinexyz.com/">canadian pharmacies online</a>
http://canadianonlinexyz.com/
<a href=http://canadianonlinexyz.com/>approved canadian pharmacies online</a>
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:40 ق.ظ

Well spoken truly! !
cialis wir preise click now buy cialis brand online cialis cialis taglich cialis canadian drugs generic cialis at walmart where cheapest cialis rx cialis para comprar we recommend cialis best buy cialis from canada
canadian pharmacies online
پنجشنبه 3 خرداد 1397 11:04 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacyhd.com/">canadian pharmary without prescription</a>
http://canadianonlinepharmacyhd.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyhd.com/>canadian pharmacies top best</a>
Cialis 20 mg
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 02:50 ق.ظ

Beneficial tips. Thanks.
cialis generico generic cialis review uk cialis from canada cialis free trial cialis for sale in europa tadalafil 10 mg generic low dose cialis generic cialis soft gels cialis from canada cialis price in bangalore
personal injury lawyer Los Angeles
چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 08:01 ب.ظ
What does this mean? In the practical sense, not much… but in the legal world,
it works as a sort of sleight-of-hand that protects Uber in the event of a
lawsuit. You see, under the law, employers are considered to be
more responsible for the actions of their employees than they are for
the actions of their independent contractors.
Uber has used this argument to protect itself against third
party plaintiffs many times, including in a lawsuit filed by the family of a young girl who
was killed by an Uber driver while crossing the street.
If they can use that defense against an innocent child, you
can bet they’ll use it against you!
However, this issue is still a legally hazy one.
Strong legal precedent has not yet been established on this particular question,
and different courts have come to different conclusions. Right now, the status quo seems to be that Uber drivers are
considered employees in some areas, and independent contractors in others.

Regardless, you can be certain that if you were hit by an Uber driver, the company will do what it can to avoid
having to pay you a dime. In these situations,
a personal injury attorney is more important
than ever, and one with experiences in Uber cases is a definite plus.
If you find yourself in an Uber accident, you should take the same steps that
you should take after any automobile accident.
These steps include protecting your own safety by getting out of the line of immediate danger
and calling 911 if anyone has been injured, remaining at the scene
and sharing insurance information with any other drivers
who were involved, calling the police if the accident is serious, and
reporting it to your insurance company.
choc
دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 08:33 ق.ظ
Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that
it's truly informative. I am gonna watch out for brussels.
I'll be grateful if you continue this in future. Many people will be
benefited from your writing. Cheers!
Cialis online
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:13 ب.ظ

You actually said this adequately!
buy generic cialis dose size of cialis cialis daily new zealand cialis en mexico precio usa cialis online wow look it cialis mexico cipla cialis online cialis pills boards recommended site cialis kanada cialis for sale
Viagra prices
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 12:28 ق.ظ

Wonderful forum posts. Thanks.
buy viagra pills online where to buy viagra from where to buy generic viagra online buy viagra cvs buy viagra uk without prescription buy viagra online without a prescription online viagra order buy viagra ireland vigra how old to buy viagra
Buy generic viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:01 ق.ظ

You explained that wonderfully!
viagra buy viagra online pharmacy viagra can i buy viagra without prescription viagra no rx order viagra viagra order online uk can you buy viagra without a prescription viagra alternative buy viagra 50mg buying viagra online forum where can you buy viagra
Buy cialis
جمعه 17 فروردین 1397 05:55 ب.ظ

You revealed that fantastically!
we recommend cialis best buy cialis 5 effetti collaterali side effects for cialis cialis tablets for sale cialis ahumada cialis daily dose generic try it no rx cialis cialis et insomni generic cialis levitra purchasing cialis on the internet
Buy cialis online
جمعه 3 فروردین 1397 01:23 ب.ظ

You made your stand quite effectively..
cialis great britain cialis online napol cialis tablets australia brand cialis nl cheap cialis we like it safe cheap cialis cialis coupons printable we like it cialis price prix cialis once a da generic cialis at walmart
Buy cialis
جمعه 3 فروردین 1397 03:42 ق.ظ

Nicely voiced truly! .
cialis generico online cialis cialis tadalafil precios cialis peru generic cialis at the pharmacy cialis daily link for you cialis price safe dosage for cialis costo in farmacia cialis cialis for sale in europa
Buy cialis
جمعه 3 فروردین 1397 03:42 ق.ظ

Thanks! A lot of stuff!

cialis pills boards viagra vs cialis buy online cialis 5mg female cialis no prescription cialis generico cialis 05 enter site natural cialis cialis tablets cialis price thailand cialis tadalafil
CialissmaNi
یکشنبه 27 اسفند 1396 08:47 ب.ظ

Regards. Good stuff.
cialis pills in singapore cialis lowest price cialis super acti cialis 05 cialis en 24 hora cialis manufacturer coupon tadalafil 10 mg il cialis quanto costa side effects of cialis generic cialis pill online
cars fast lightning cheats
جمعه 4 اسفند 1396 07:13 ب.ظ
سلام، فقط از طریق وبلاگ خود از طریق Google مطلع شدید و متوجه شدید که واقعا مفید است.
من میخواهم برای برزیل مراقب باشم من از شما قدردانی میکنم
این را در آینده ادامه دهید خیلی از مردم از نوشتن شما بهره خواهند برد.
به سلامتی!
kim kardashian hollywood hack
جمعه 4 اسفند 1396 06:08 ب.ظ
این پایان دادن به روز من است، مگر قبل از پایان من خواندن این مقاله قابل توجه است
برای بهبود دانش من
weed
دوشنبه 30 بهمن 1396 12:09 ق.ظ
من بسیار خوشحال شدم که این وب سایت را کشف کنم. من می خواهم که به خاطر آن زمان از شما تشکر کنم
این فوق العاده به عنوان خوانده شده!! من قطعا از هر کمی از آن و من لذت می برد
همچنین شما برای ذخیره کردن چیزهای جدید در وبلاگ خود، ذخیره کرده اید.
Daftar Judi Online Tiger77
سه شنبه 24 بهمن 1396 05:56 ب.ظ
Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something.

I think that you can do with a few pics to drive
the message home a bit, but other than that, this is great blog.

A fantastic read. I will certainly be back.
حمیده
شنبه 9 دی 1396 04:25 ب.ظ
سلام در اتوکد سه بعدی میخواهم یک خط انتخاب کنم دو خط انتخاب میشه
Wilbur
جمعه 17 آذر 1396 10:12 ب.ظ
What's up, this weekend is fastidious designed for me,
for the reason that this moment i am reading this great informative post here at
my residence.
Kevin
جمعه 17 آذر 1396 09:40 ب.ظ
Nice weblog here! Additionally your site a lot up very fast!
What host are you the usage of? Can I am getting your affiliate hyperlink to
your host? I desire my site loaded up as quickly as yours lol
Katherin
جمعه 17 آذر 1396 09:15 ب.ظ
Good info. Lucky me I came across your blog by chance
(stumbleupon). I have bookmarked it for later!
Elwood
جمعه 17 آذر 1396 08:08 ب.ظ
I don't even know how I stopped up here, but I believed this put up was good.
I do not recognize who you're but certainly you are going to a famous blogger if you happen to are not already.
Cheers!
Esmeralda
جمعه 17 آذر 1396 06:17 ب.ظ
Hi it's me, I am also visiting this web site regularly, this site is genuinely pleasant and the
viewers are really sharing pleasant thoughts.
Camille
جمعه 17 آذر 1396 06:09 ب.ظ
I got this website from my friend who shared with me on the topic of this web site
and now this time I am visiting this web page and
reading very informative articles or reviews here.
Leon
جمعه 17 آذر 1396 06:05 ب.ظ
I have been surfing on-line greater than 3 hours nowadays,
yet I by no means found any interesting article like yours.

It is pretty worth sufficient for me. In my opinion, if all site owners and bloggers
made excellent content material as you probably did, the net shall be a lot more useful
than ever before.
Jonas
جمعه 17 آذر 1396 03:38 ب.ظ
What's up, this weekend is pleasant for me, for the
reason that this time i am reading this impressive educational
post here at my house.
Hermine
جمعه 17 آذر 1396 06:53 ق.ظ
I have been surfing online more than three hours today,
yet I never found any interesting article like yours. It is pretty
worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you did,
the net will be much more useful than ever before.
are psychics real
سه شنبه 30 آبان 1396 06:27 ب.ظ
آیا شما فکر می کنید اگر من چند پست خود را به عنوان طولانی نقل قول
من اعتبار و منابع را به وب سایت شما ارائه می دهم؟ وبلاگ من دقیقا در همان منطقه است
علاقه به عنوان شما و کاربران من واقعا از بسیاری از اطلاعات ارائه شده شما بهره مند شوند
اینجا. لطفا اجازه دهید من این را با شما بسازم. خیلی ممنون!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30